10. klasse tilbyder højniveaufag og talentforløb fra august 2018

Emilie Liv Stenkjær Berthelsen (th) sammen med Anne Florander Nielsen, som fulgte talentforløbet på HTX.
Emilie Liv Stenkjær Berthelsen (th) sammen med Anne Florander Nielsen, som fulgte talentforløbet på HTX.
10. klasse tilbyder højniveaufag og talentforløb fra august 2018
10. 01 2018
Elever på Step 10, som er 10. klasse på Learnmark Horsens, kan fra det kommende skoleår blive yderligere fagligt udfordret gennem fag på højt niveau og gymnasierettede talentforløb.

- Jeg valgte 10. klasse, fordi det skulle være en mere glidende overgang fra 9. klasse til 1. g. Havde jeg haft muligheden for at vælge dansk, engelsk eller matematik som højniveaufag, havde jeg helt sikkert gjort det.
 Sådan siger Emilie Liv Stenkjær Berthelsen, der i øjeblikket går i 10. klasse på Step 10 på Learnmark Horsens. Netop muligheden for at blive udfordret fagligt og få større viden om undervisningen på forskellige gymnasiale ungdomsuddannelser er årsagen til, at Step 10 fra august 2018 tilbyder en særlig fagpakke med højniveaufag.
 Eleverne på Step skal fortsat vælge mellem linjerne GYM10 og EUD10, som hver især peger mod henholdsvis de gymnasiale ungdomsuddannelser HHX, HTX, STX og HF og erhvervsuddannelserne, men eleverne får ifølge afdelingschef Carsten Jakobsen flere muligheder for at sammensætte sit 10. klasse-forløb, når de fremover skal vælge to studiefag.
 - Vi vil gerne lave en fleksibel 10. klasse, som passer bedst til den enkeltes ønsker og behov. Derudover vil vi imødekomme elevernes ønske om at få flere faglige udfordringer i undervisningen. Derfor tilbyder vi højniveau i de tre grundfag. Her kommer eleverne til at arbejde med stof, som tager udgangspunkt i det gymnasiale C-niveau, eleverne møder i 1. g, siger Carsten Jakobsen.

Gymnasierettet talentforløb
GymCrawl er et brobygningsforløb for de Step 10-elever, der overvejer gymnasiet eller en EUX-uddannelse. Her bliver eleverne præsenteret for samtlige gymnasiale uddannelser og EUX-uddannelser i Horsens. Som supplement hertil deltager GYM10-eleverne i et talentforløb på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, hvor de arbejder med konkrete gymnasieopgaver inden for sprog på HHX eller science på HTX.
 De nuværende Step 10-elever afsluttede umiddelbart før juleferien dette talentforløb, hvor HHX-eleverne arbejdede med fortolkning og sproganalyse af danske nytårstaler og en engelsk tekst af virksomhedsentreprenøren Richard Branson. HTX-eleverne arbejdede blandt andet med emnet alkohol, hvor de ud fra teori skulle lave forsøg og skrive en kort rapport. Derudover arbejdede de med dataindsamling og matematisk bearbejdning af data.
 - Jeg fulgte talentforløbet på HHX og er glad for, at vi havde god tid til at arbejde i dybden med et emne. Vi havde fået lektier for til den første dag, og vi havde også lektier for til dag to. Nu har jeg en god fornemmelse af, hvordan niveauet og undervisningsformen er i 1. g,” fortæller Emilie Liv Stenkjær Berthelsen.

Supplerende fag, fortsætterfag og nye fag
De kommende Step 10-elever kan også vælge fortsætterfagene fysik/kemi og tysk og supplerende dansk, matematik og/eller engelsk fra sommerferien. De supplerende fag er målrettet de elever, der har faglige huller eller behov for ekstra træning af færdigheder.
 Derudover kan eleverne også vælge studiefag, som de fleste ikke tidligere har haft i grundskolen. Det er fx spansk for begyndere, markedsføring og innovation, psykologi og filosofi, adventure og idræt, sundhed og sociale forhold, håndværk og design samt teknologi og kommunikation.
 - Dansk, engelsk, matematik og samfundsfag er obligatoriske fag for alle elever. Ønsker eleverne at prøve nye fag, har de gode muligheder for at afprøve deres interesser inden for mange forskellige fagområder og arbejdsmetoder, understreger Carsten Jakobsen.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!