200-året for Bábs fødsel

200-året for Bábs fødsel
21. 10 2019
Báb var budbringeren for en ny æra. I 1844 erklærede en ung persisk købmand fra byen Shiraz i Iran, at han var bæreren af et budskab, som ville komme til at forvandle menneskehedens liv. Hans navn var Siyyid ’Ali-Muhammad, men han blev kendt som Báb, der betyder port på arabisk. I år fejrer bahá’íer over hele verden 200-året for hans fødsel i 1819.

Tidspunktet for Bábs tilsynekomst var en af de mest turbulente perioder i verdens historie. Landet Iran gennemgik en tid med omfattende moralsk forfald. Bábs opfordring til åndelig og moralsk fornyelse og hans opmærksomhed på at forbedre kvinders position og de fattiges forhold, var revolutionerende. Samtidig grundlagde han en uafhængig religion og inspirerede sine tilhængere til at forvandle deres liv og udføre heltemodige gerninger. 

”Hans liv er et af de mest storslåede eksempler på mod, som det har været menneskehedens privilegium at beskue …” (Hyldest til Báb af A.L.M. Nicholas, fr .forfatter, 19. årh.)

Báb bekendtgjorde, at menneskeheden stod på tærsklen til en helt ny æra. Hans mission var at forberede vejen for en ny religionsgrundlægger, der ville indlede en tidsalder med fred og retfærdighed, som lovet i alle verdens store religioner. Utallige forsamlinger lyttede med forundring til det, Bábs tilhængere fortalte. De principper, standarder og love, de omtalte, udfordrede selve samfundets struktur.

Mange tusinder anerkendte hans læresætninger og blev kendt som bábier. Men Bábs vision for et helt nyt samfund, vakte også intens frygt, især i religiøse kredse. Forfølgelser af Bábs tilhængere udviklede sig hurtigt, og tusinder af bábier blev dræbt i en serie massakrer.

Seks år efter at Báb erklærede sin mission, ville hans modstandere stoppe bevægelsen for altid. Dødsdommen over Báb blev eksekveret i gården mellem Tabriz’ militærbarakker, mens 10.000 mennesker trængte sig sammen for at se på.

Bábs eftermæle – Bahá’í troen i dag

I dag hviler resterne af Bábs jordiske legeme i et gravmæle med guldkuppel, omgivet af smukke haver på Karmelbjerget i Haifa i Israel. Millioner af bahá’íer over hele verden trækker på de åndelige kræfter, som Báb frigav, til at arbejde hen imod en forenet og fredelig verden.

Bahá’íer anerkender Báb som en guddommelig inspireret forløber og budbringer for Bahá’u’lláh, grundlæggeren af bahá’í troen. Bahá’u’lláh bragte en ny åbenbaring fra Gud til menneskeheden. Et voksende antal mennesker har siden dengang fået indsigt fra disse lærdomme og har forsøgt at anvende bahá’í principper i deres liv og arbejde. Principper som bl.a. menneskehedens enhed, afskaffelse af fordomme og harmoni mellem videnskab og religion.

Bahá’íer deler et fælles mål om at tjene menneskeheden. Det er et samfund, der bestræber sig på at fremelske håb for menneskehedens fremtid. Over hele verden arbejder bahá’íer, hvor de bor, for at inkludere bøn og tjeneste for samfundet i deres daglige liv.

Kom og hør mere på onsdag d. 23. på Skjoldborgsvej 12 i Østbirk.

Alle er velkomne - Kirsten Marie Møller-Sørensen