30 millioner kroner skal styrke elevers evne til praktisk problemløsning

30 millioner kroner skal styrke elevers evne til praktisk problemløsning
11. 05 2017
Udvalgte skoler i Horsens og Vejle bliver nu en del af et ambitiøst 30 millioners kroners projekt som skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever

Med støtte fra fire store fonde og i et bredt samarbejde med kommuner, naturvidenskabsaktører og uddannelsesinstitutioner skal projektet ’Engineering i skolen’ bringe engineering ind i naturfagsundervisningen med det formål at styrke de naturfaglige og teknologiske kompetencer hos fremtidige generationer.
 Skal danske børn og unge kunne følge med den hastige teknologiske udvikling er det afgørende, at de mestrer og kan forholde sig kritisk til naturfaglige og teknologiske problemstillinger. Potentialet inden for naturvidenskab og teknologi er enormt, og alt peger i retning af, at erhvervslivets behov for teknologi-stærke unge er stærkt stigende.
 Engineer the future lancerer derfor sammen med Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal projektet ’Engineering i skolen’. Projektet skal øge elevers interesse for naturfag og teknologi og give eleverne større indsigt i, hvordan teknologi og naturvidenskab anvendes til at løse konkrete udfordringer.  Med engineering i undervisningen vil eleverne populært sagt skulle arbejde problemorienteret med at finde konkrete løsninger på praktiske problemstillinger. Det kan både være hverdagsproblematikker og større samfundsrelaterede udfordringer inden for fx klima, miljø og sundhed.
 ’Engineering i skolen’ giver naturfagslærerne kompetencer i at undervise i teknologi og teknologiudvikling med udgangspunkt i engineering. Det sker bl.a. gennem udvikling af en engineering-didaktik, kurser for lærere samt udvikling af undervisningsmaterialer, konkurrencer og events. Det er første gang, at et nationalt partnerskab inden for engineering og naturfagsundervisning samles om det fælles mål at udvikle en engineering-didaktik.

Bred partnerkreds står bag
Projektgruppen bag ’Engineering i skolen’ består af Astra, Naturvidenskabernes Hus, VIA University College og Engineer the future som projektejer. I første omgang vil de nye undervisningsmetoder blive afprøvet og integreret på udvalgte skoler i følgende kommuner: Lyngby Taarbæk, Vejle, Horsens og Holstebro.
 - Engineering er interessant i forhold til den danske folkeskole, fordi det kan være med til at gøre naturfagsunder-visningen vedkommende for eleverne. Her får de nemlig mulighed for at arbejde med autentiske problemstillinger og det kan være motiverende for de elevgrupper som erfaringsmæssigt har svært ved at engagere sig i naturfagene. Samtidig lægger engineering op til tværfagligt samarbejde som ikke bare har fokus på naturfag og matematik, men som også inkluderer håndværk, design og humanistiske fag, siger Martin K. Sillasen, docent i naturfagsdidaktik hos VIA Læring og Undervisning.
 ’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats, hvor dette projekt skal ses som første 3,5-årige fase af i alt 10 år. I løbet af denne fase vil både elever, lærere, lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen bliver introduceret til engineering-tilgangen. Overordnet vil projektet blive integreret i eksisterende indsatser i grundskolen og forankres i grundskolens ’Forenklede Fælles mål’ for naturfagene.
 - Det er et projekt, som vi glæder os meget til at blive en del af. For vi kan se på samfundsudviklingen, at har man redskaber inden for engineering-området kan de bruges i mange sammenhænge. Så nu skal vi i gang med workshops og kompetenceudvikling af underviserne på byens skoler. Her får de både konkrete redskaber til at arbejde med engineering samtidig med, at vi vil skabe refleksion omkring den didaktik vi benytter i forbindelse med undervisning i engineering, siger Christian Holm, matematikkonsulent i Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune.

winkGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!