Alle kommunens bygninger får nu fjernvarme i Hovedgård

Alle kommunens bygninger får nu fjernvarme i Hovedgård
06. 07 2020
Horsens Kommune har en strategi med et mål om, at vi skal nedsætte CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal bort fra olie og gas til opvarmning. Hvor det er muligt, skal olie og gas erstattes med CO2-neutral fjernvarme, og den mulighed tilbyder Hovedgård Fjernvarme.

Nu går kommunen selv i spidsen, og konverterer sine to sidste bygninger til fjernvarme. Det drejer sig om det ældste, elopvarmede klubhus ved tennisbanerne (det nye klubhus har altid haft fjernvarme) samt den gasopvarmede skovbørnehave i Sogneskellet. Stikledningen er ført frem, og det indvendige i husene klargøres snarest muligt.

Hovedgård Fjernvarme har kapacitet til at levere varme til flere, så det er en fordel for alle forbrugere, at der kommer flere med. Det er desuden en fordel for miljøet, at vi nedsætter CO2-udledningen. Ved at skifte fra gas til fjernvarme nedsætter vi med ikke mindre end 85%.

Hovedgård Fjernvarme ønsker alle en god, varm sommer – og en lav varmeregning!