Bæredygtigt rekordbyggeri på vej i Brædstrup

Sønderhavens torv og fælleshus vil binde området sammen og skabe liv i den nye bydel.
Sønderhavens torv og fælleshus vil binde området sammen og skabe liv i den nye bydel.
Bæredygtigt rekordbyggeri på vej i Brædstrup
15. 11 2019
I starten af 2020 bliver første spadestik taget til et helt nyt og banebrydende boligområde i Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens. Sønderhaven, som området bliver kaldt, bliver et område uden biltrafik, men med bæredygtige løsninger, bofællesskab og fokus på biodiversitet. Og så bliver det byens med afstand største boligbyggeri.

Bæredygtigt byggeri

Grønne omgivelser, moderne arkitektur, fokus på fællesskab og god samvittighed.

Det er nogle af de kvaliteter, lokale borgere, eller tilflyttere, som vil bo klimavenligt og i pagt med naturen kan se frem til, når den første fase af Sønderhaven, står klar i slutningen af 2020.

For i det nye boligområde, som kommer til at ligge lige midt i Brædstrup by, er bæredygtighed det absolutte omdrejningspunkt - både i social og miljømæssig forstand.

Det forklarer initiativtager, ejendomsudvikler og Brædstrup-borger Peter Pørtner Voldby fra PEJA Ejendomme:

- Målet er at skabe et unikt boligområde, hvor klimaaftrykket er helt i bund, mens boligglæde, fællesskabsfølelse, grønne områder og biodiversitet er i top.

- For os handler det om at skabe et område, hvor man kan leve et godt liv sammen med andre, men også om at tage ansvar for, og vise, hvordan vi kan bygge og indrette os på en anderledes og mere bæredygtig måde.

- Derfor har vi valgt en række løsninger, der reducerer energiforbruget markant, samtidig med at vi gør det muligt at leve grønnere og mere bæredygtigt - uden at gå på kompromis med hverken komfort eller en nem og velfungerende hverdag.

Første fase får fokus på fællesskab

Sønderhavens i alt 77 boliger bliver bygget i tre faser, hvor den første får byggestart i januar 2020.

Her bliver områdets bofællesskab med 26 boliger, et stort fælleshus, torv til ophold og en urtehave til beboerne opført, mens der samtidig tages hul på anlægsarbejdet til de næste faser i byggeriet. 

- Vi har gennem længere tid været i dialog med en gruppe lokale, som har ønsket sig et bofællesskab. Og så har vi selvfølgelig noteret os, at der er meget stor interesse for at bo sammen og være fælles om fx madlavning, aktiviteter og naturoplevelser. Derfor har det været oplagt for os at kombinere tankerne om et bæredygtigt og klimavenligt byggeri med de kvaliteter, som bofællesskaber har, hvor man er fælles om tingene og tager ansvar for hinanden og omgivelserne, forklarer Peter Pørtner Voldby.

Forsyner sig selv

Beboerne i bofællesskabet kan ikke kun se frem til hinandens selskab og glæden ved fællesskaber, de kan også se frem til lave forbrugsudgifter.

For Sønderhaven bliver stort set selvforsynende med el. Der bliver monteret integrerede solceller i tagbelægningen, som kommer til at levere energien til belysning og elevatorer.

Den producerede el bliver lagret med ny batteriteknologi, så produktionen kan udnyttes bedre, og overskudsproduktion sælges til elselskaberne.

- Vi har valgt at bruge solceller, fordi det er en gennemprøvet teknologi, som kan dække hele områdets elforbrug. For beboerne betyder det, at de får en minimal udgift til el samtidig med, at de kan glæde sig over, at strømmen er miljøvenlig, forklarer Peter Pørtner Voldby.

Produktionen fra solcellerne vil også blive brugt til ladestandere til el-biler. De bliver placeret i områdets parkeringskælder, der kommer til at ligge tilbagetrukket i områdets nordlige del.

Mindre biltrafik - mere natur

Netop parkeringskælderen er helt central for områdets indretning. Ved at samle bilerne et sted – under jorden - frigives der plads til de grønne områder, som vil omgive boligerne.

Her vil stier, legepladser og et varieret planteliv være med til at sikre, at området får stor rekreativ værdi, samtidig med, at byrummet kommer til at hænge sammen med Brædstrups bymidte og byens store park, Folkeparken, som ligger lige om hjørnet.

- Sønderhaven er et boligområde eller en lille bydel, men det er også en have, i helt bogstavelig forstand. Mellem boligerne bliver der grønne områder med høje græsser, havelignende partier og frugtlunde, som giver et usædvanligt grønt byrum, større biodiversitet og livsglæde, og som samtidig binder området sammen med byens øvrige grønne områder, den gamle banesti og bakkelandet omkring byen, forklarer Peter Pørtner Voldby.

Inden byggeriet for alvor går i gang bliver den nuværende erhvervsbygning, som tidligere har huset Energi Midt, revet ned.

- Bygningen har huset enkelte virksomheder, men ellers levet en lidt anonym tilværelse de senere år. Så vi glæder os til at skabe fornyet liv i byen og bidrage til et mere attraktivt byrum og til den rivende udvikling Brædstrup er inde i - med omfattende byudvikling og stor tilflytning i de her år, forklarer Peter Pørtner Voldby.

Fakta:
• Sønderhaven kommer i alt til at bestå af 77 lejeboliger på mellem 60 og 105 m2. Heraf øremærkes de 26 af boligerne til bofællesskab
• Sønderhaven bliver selvforsynende med energi og bliver varmet op med billig fjernvarme fra et af landets billigste fjernvarmeværker, Brædstrup Fjernvarme
• Bofællesskabet får et stort fælleshus og et torv, hvor beboerne kan samles til aktiviteter, fest og hygge
• I Sønderhaven suppleres de grønne områder med blandt andet legeplads og tarzanbane, så byggeriet appellerer til en bred målgruppe.
• Sønderhaven kommer til at ligge centralt i Brædstrup med kun få minutters gang til indkøb, skole, fritidsaktiviteter, grønne områder og butikslivet i byen.
• Byggeriet påbegyndes i januar 2020 og de første 26 boliger forventes færdige i slutningen af 2020.
• Brædstrup, der ligger ca. 15-20 minutters kørsel fra Horsens og Silkeborg, gennemgår i øjeblikket en markant byudvikling. Byens centrum og flere historiske bygninger bliver renoveret og moderniseret og får nye funktioner, forretninger og spisesteder. I løbet af de næste år renoveres bymidten, der er placeret lige nord for Sønderhaven-projektet, for adskillige millioner. Samtidig har Brædstrup en stor befolkningstilvækst.
• PEJA Ejendomme står bag byggeriet, der bliver til med bistand fra Ginnerup Arkitekter, DEM (Dansk Energi Management), Møller og Grønborg, EnviDan, VSP, AVNØ byggerådgivning og en række lokale underleverandører.