Børnenes Grundlovsdag 2018

Børnenes Grundlovsdag 2018
10. 06 2018

Torsdag den 31. maj afholdte daginstitutionerne i Gedved børnenes Grundlovsdag. Der var deltagelse fra Livets børn, Hasselhuset og Børnehuset Livstræet.
 Temaet for Børnenes Grundlovsdag dag var: ’Børns ret til leg og fællesskab’
 Alle børn har ret til leg og fællesskab. Det sætter Børnenes Grundlovsdag fokus på i 2018, hvor dagen fejres og markeres for 23. gang.
 Børnenes Grundlovsdag fejres over hele landet, og i Gedved gik daginstitutionerne sammen om at fejre dagen.
 Arrangementet blev afholdt i seminarieparken i Gedved, dagen startede kl. 9.00, hvor en glad børneflok var samlet på tværs af institutionerne. Der blev holdt fælles velkomst med børnenes grundlovstale og sang ”Alle børn har ret”.
 Herefter opvarmning ført an af Gitte inden de kreative aktiviteter blev igangsat. De kreative aktiviteter bestod af fælles leg ”Jeg gik mig over sø og land”, musik, leg, ansigtsmaling, motorikbane osv.
 Der blev hygget og spist medbragte madpakker, og æbler sponsoreret af Brugsen i Gedved. 

Materiale til dagen blev sponsoreret af FOLA
FOLA er forældrenes landsorganisation. FOLA arbejder for en generel bedring af børnenes og børnefamiliernes vilkår i Danmark og for en højnelse af kvaliteten i vores daginstitutioner.
 For at markere og afslutte en glædelig fælles dag, sendte alle børn en ballon med deres navn på afsted i luften ud over Gedved by. Alle børn hyggede sig og havde en sjov dag sammen.

Formål og målgruppe
Formålet med børnenes grundlovsdag er at sætte fokus på børns rettigheder, således at disse sikres og børns opvækstvilkår bliver optimale.
 Organisationerne bag børnenes grundlovsdag vil arbejde for at alle, der træffer beslutninger om børn, både principielt og i det daglige, har børns rettigheder og vilkår som fokuspunkt i deres overvejelser.
 Målgruppen for børnenes grundlovsdags initativet er voksne, der træffer beslutninger for børn; Beslutningstagere i stat og kommuner, medarbejdere i institutioner og skoler samt forældre.

Barne- og samfundssyn
børnenes grundlovsdags udgangspunkt er at barnet fødes til deltagelse i et samfund, der hviler på demokratiske principper såsom fælles socialt ansvar,ytringsfrihed, indflydelse og medbestemmelse og respekt og anerkendelse af individet.
 Barnets deltagelse sker dels gennem udvikling af dets evner og muligheder, dels gennem de muligheder og rettigheder samfundet byder. Barnet må ikke stilles ringere end den voksne.

Børnerettigheder
Børnenes grundlovsdag arbejder for at udfylde og realisere de grundlæggende tanker om børns rettigheder således som de formuleres i FNs børnekonvention. Dette foregår indenfor de rammer, der gives i et højt udviklet og rigt velfærdssamfund som Danmark.
 Barnet har både ret og krav på at blive respekteret som et selvstændigt individ med deraf følgende personlig integritet – ligesom det har ret til den tryghed der ligger i at kunne knytte sig tæt til voksne, der er ansvarlig for barnets opvækst.
 At børn er selvstændige individer bør medføre, at de har ret tilselv at udtrykke deres behov
indflydelse / medbestemmelse på deres opvækst
et sundt og udviklende psykisk og fysisk ”arbejdsmiljø” i dagpasning og skole
privatliv.
 At børn er børn bør medføre, at de har ret til:
omsorgsfulde og kærlige voksne, som påtager sig ansvaret for deres barndom og opvækst beskyttelse mod at skulle påtage sig ansvaret for egen situation eller for de voksne fællesskab med jævnaldrende og voksne, integration i familie og samfund.