Borupgård

Borupgård
24. 03 2012
Af Katrine Rollins, Elbækvej 32, 8700 Horsens

Jeg må først og fremmest udtrykke min glæde over at miljø og teknikudvalget indstiller til byrådet at 6 ud af de 7 mølleområder tages ud af lokalplanen. Det er en kæmpe lettelse at netop de 2 områder, som berører mig, er med på denne liste. Men for vi som har kæmpet, er det ikke kun fordi vi ikke vil have vindmøller i vores egen baghave, men fordi der generelt er så mange ting, som er uafklaret omkring gener og sundhed for naboer op til flere km derfra, og fordi der er så mange åbenlyst tåbeligheder omkring disse vindmølleprojekter, økonomisk, samfunds- og energimæssigt. Det strider mod al sund fornuft at, der skal være så stort offentligt tilskud på op mod 13 mil. per mølle. At lodsejer skal have op mod 3 mill. for at lægge jord til en mølle, og som nabo kan du kun få værditab på din ejendom, hvis du fra din terrasse kan se vindmøller, om du oplever gener med støj er lige meget.
 Når det blæser i Danmark i dag producerer vi allerede nok til at dække vores elforbrug. Bare for at nævne nogle få.
 Dette perspektiv er lige så vigtigt om det er syv eller et vindmølleområde, det gør det ikke mere rigtigt for de berørte borgere. Ved Borupgård drejer det sig om ikke mindre end 253 mennesker inden for 1,5 km.
 Indstilling til byrådet for Borupgård kunne lyde sådan:
Området ved Borupgård udgår af hensyn til påvirkningen af Kattrup Kirke, Ousted Kiike og Tolstrup Kirke og på grund af den høje placering i forhold til de nærtliggende samlede bebyggelser samt nærheden til området ved Bleld. Samt baggrund af en indsigelse fra Naturstyrelsen af hensyn til landskabsudpegningerne omkring Ejer Bavnehøj, hvorfor genevirkningen ikke står i rimeligt forhold til udnyttelsen af vindressourcen. 
Katrine Rollins

 Det er modigt af vores lokalpolitikere at turde indrømme at generne ved møllerne er både store og uafklarede, at hensynet til borgerne trods alt vejer tungt på klima vægtskålen. Men jeg beder alle lokalpolitikere som at han mandsmod og hjerte til også at tage Borupgård ud
 Have mod til ikke at nå deres mål for CO2 reduktion, men have øje for de lokale borgere som, nu kan se sig fri for en stor belastning.
 Håber I er modige nok oghar hjerte for de sidste berørte borgere, jeg beder jer tag også Borupgård ud af planen, vi kan nå vores CO2 mål på anden vis.