Dansk Folkeparti får ny spidskandidat til Region Midtjylland

Anders Vistisen
Anders Vistisen
Dansk Folkeparti får ny spidskandidat til Region Midtjylland
20. 04 2013
Lørdag den 20. april holdt Dansk Folkeparti i Region Midtjylland opstillingsmøde til regionsrådsvalget d. 19. november på Scandic Hotel i Silkeborg. I den forbindelse valgte man at opstille regionsrådsmedlem Anders Primdahl Vistisen som partiets nye spidskandidat til Region Midtjylland.

Anders Primdahl Vistisen er 25 år, og har siddet i regionsrådet siden valget i 2009. Herudover er han formand for DF Ungdom og sidder i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Anders Primdahl Vistisen er cand.jur. fra Aarhus Universitet, og arbejder som juridisk konsulent ved EFD-gruppen i Europa-Parlamentet. Anders Vistisen er født i Virdsted, Fjends og er internationalt HHX fra Skive Handelsskole. Idag bor han i Randers, hvor han er nr. 2 på Dansk Folkepartis liste til kommunalvalget.

 

På opstillingsmødet valgte gruppeformand og spidskandidat ved forrige valg, Jette Skive, at pege på Anders Primdahl Vistisen, som ny spidskandidat. Det gjorde hun for at sikre, at kontinuitet og fornyelse de kommende 4 år kan gå hånd i hånd og dermed et glidende generationsskifte i partiet. Jette Skive har selv 16 års erfaring fra Aarhus amtsråd og Region Midtjylland, hun er tilmed medlem af Aarhus Byråd. Jette Skive stiller fortsat op til regionen, og er som nr. 2 på Dansk Folkepartis liste klar til at virke endnu 4 år for borgerne i regionen.

 

Spidskandidat Anders Primdahl Vistisen: ”Vi ser frem til valget, vi har efter opstillingsmødet i dag fået en utrolig stærk liste, hvor alle områder af regionen er repræsenteret med gode lokalt forankrede kandidater på en liste, hvor vi supplerer hinanden utroligt godt. Fra øst til vest, land til by, ung som gammel og kvinde som mand – på alle måder er vi dækket rigtig godt ind.”

 

Ifølge den nyvalgte spidskandidat ligger den politiske kurs frem mod valget også klar. Anders Primdahl Vistisen: ”Vi skal fortsætte af det spor vi hele tiden har arbejdet ud af. Vi er garanten for det nære sundhedsvæsen og en region i balance. Det betyder et stort fokus på, at den akutte hjælp altid er tæt på, at sundhedsvæsenet altid virker så tæt på borgeren som muligt og at alle egne af regionen skal have støtte til at udvikle sig på deres egne vilkår. Det er de principper, som vi vil bygge vores valgprogram på.” udtaler Anders Primdahl Vistisen og fortsætter:

 

”Samtidig er vi bevidste om, at vi nok aldrig får bedre mulighed for at slippe af med Bent Hansen end nu. Bent Hansens måde at føre politik på er ikke ordentlig, den foregår med lukkede bagrumsaftaler og skyggespil. Ja, rent faktisk har vi tilsynsmyndighedernes ord for, at Bent i en række sager på decideret ulovlig vis har tilsidesat demokratiske spilleregler i sine dispositioner. Den form for politisk ledelse er med til at miskreditere regionen og vores virke, derfor kaster vi i Dansk Folkeparti alle kræfter ind på, at valget d. 19. november også bliver det endegyldige farvel til Bent Hansens regime.”

 

Dansk Folkepartis liste er:

# 1 Anders Vistisen, Randers

# 2 Jette Skive, Aarhus

# 3 Tilde Bork Pedersen, Herning

# 4 Egon Grandahl Lauridsen, Herning

# 5 Lone Langballe, Viborg

# 6 Per Asp, Silkeborg

# 7 Karina Due, Silkeborg

# 8 Karl B. Jensen, Lemvig

# 9 Flemming Iversen, Holstebro

# 10 Flemming F. Deleuran, Randers

# 11 Claus Kvist Hansen

# 12 Leif Lund, Silkeborg

# 13 Lisbeth Søe, Hedensted