Dansk vand billigt til salg

Dansk vand billigt til salg
06. 03 2018
Læserbrev af Ingrid Marie Nielsen, Sundbakken 12, 8700 Horsens

I Østbirk Avis den 28. februar læste jeg et læserbrev af Paw Amdisen ”Pesticidfund bør få os til at handle”.
 Som borger i Horsens har jeg gentagne gange klaget til Teknisk Forvaltning i Horsens Kommune over vandkvaliteten uden at vinde gehør for mine synspunkter.
 Jeg har kørt ned til kommunen og smidt indmad fra vandhanen vedlagt et brev, hvori de kunne konstatere at indmaden var ætset.
 Det er desuden forelagt Silvan i Horsens, hvor jeg har købt op til flere vandhaner. De rådede mig til at skifte fra metal til plastic, men det har ikke hjulpet meget.
 Vandet har fortsat et hvidligt udseende, når jeg koger det i gryden, hvorved gryden bliver både ætset og har et hvidligt skær.
 Jeg har også klaget til Horsens Vand A/S på Alrøvej 11 i Horsens, hvor jeg ligeledes ikke har vundet genklang for mine synspunkter.
 To kvindelige medarbejdere fra Teknisk Forvaltning har jeg haft besøg af med mundkurv på fra Horsens Kommune.
 Der blev serveret kaffe og rundstykker, hvor de højest turde tage en mundfuld kaffe og rundstykker blev der takket nej til.
 Mine breve angående mine klager forsvinder, ligesom jeg får repressalier i form af hærværk og tyveri.
 Jeg mener, at Horsens Kommune skal til at vågne op, idet jeg betaler 2 tusinde og firehundrede kroner om året til vand. I de gode gamle dage var vandet gratis, idet borgerne i fællesskab havde bygget vandværket.
 Taget jeg på udlandsrejse f.eks. Tyrkiet og Spanien køber jeg dansk vand og kan købe op til 20 liter vand pr. rejse, hvor jeg betaler 20 Euro pr. rejse, hvor vandet er importeret fra Danmark. Denne indtægtskilde kan Danmark let miste til Sverige, som sælger Ramlösa, hvis de ikke udviser rettidigt omhu.