Debat: Byrådsforslag om bønnekald

Michael Nedersøe. Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti – Horsens
Michael Nedersøe. Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti – Horsens
Debat: Byrådsforslag om bønnekald
01. 05 2020
I Danmark har vi religionsfrihed, men dette er ikke ensbetydende med, at vi har religions lighed. Danmark er et kristent land og det er faldet mange for brystet og skabt stor utryghed, at Fredens Moske i Århus i uge 17 foretog bønnekald, forud for deres fredagsbøn.

Af Michael Nedersøe
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti – Horsens
Mobil: 25388281

Fredens moske betegnes af nogen, som værende moderate muslimer, men det har tidligere været dokumenteret (TV2), at moskeen har holdt Sharia råd når de var uden for offentlighedens søgelys. Ligeledes vil man ikke tage afstand fra islamisk stat.

Fredens moske oplyste, at de havde indhentet de nødvendige tilladelser, forud for deres bønnekald.

Dette blev i første omgang afvist af såvel den socialdemokratiske Borgmester Jacob Bundsgaard og samt Venstres rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek.

Det har dog sidenhen vist sig at skole og ungdomsleder, ansat ved kommunen, havde givet tilladelsen.

I Danmark har borgerne efter Grundlovens § 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, kun begrænset af hensynet til sædeligheden og den offentlige orden.

Lige netop den offentlige orden mener vi bør tages i betragtning i nedenstående forslag, da der i forbindelse med et sådan bønnekald, udbredes høj støj, der skaber utryghed blandt borgerne.

Igen vil vi henlede til at Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden ikke indebærer lige rettigheder for trossamfundene og i Danmark, er det kun kirkeklokkerne der bør have ret til at indkalde til bøn.

For at undgå, at lignende misforståelser skulle ske i Horsens, vil Dansk Folkeparti gerne have drøftet sagen i byrådet med henblik på en byrådsbeslutning. Dansk Folkeparti mener ikke, at der uden forudgående byrådsgodkendelse, skal kunne gives tilladelse til bønnekald hvor der bruges forstærket musik, talere, reklamer og lignende fra stadepladser, torve, veje, højtalervogne, private grunde og ud i det offentlige rum (fx fra privatejede fodboldbaner som er tilfældet i Aarhus). Kommunen skal selvfølge kunne give tilladelse til afholdelse af en koncert på torvet i byen eller lignende arrangementer med brug af forstærket udstyr, altså ligesom man tidligere har gjort.