Debatindlæg: Budget – øget fokus på børnene

Lone Ørsted (S) Formand for børne og uddannelsesudvalget
Lone Ørsted (S) Formand for børne og uddannelsesudvalget
Debatindlæg: Budget – øget fokus på børnene
10. 10 2019
Løft af velfærdsområderne i Horsens kommune er en af de vigtigste prioriteringer for Socialdemokratiet i Horsens kommune.

Af Lone Ørsted (S)
Formand for børne og uddannelsesudvalget

Det er derfor dejligt, at et bredt flertal i Horsens kommune med budgetforslag 2020 er enige om at sikre grundlaget for vores velfærd, hvor vi både afsætter midler til de flere børn i kommunen, men også øger tildeling til vores dagtilbud med 6 mio. kr., så vi i løbet af en 4-årig periode kan få hævet normeringerne. De flere medarbejdere vil medvirke til at give vores børn omsorg og skabe nære relationer til børnene. Dette er helt afgørende for deres trivsel og udvikling.

For at kunne leve op til forældres ønsker til dagtilbud, har vi også afsat anlægsmidler til udbygningsplaner ved det nye Campus, Bygholm Bakker, Torsted og Hatting. Desuden operetter vi flere pladser i Sønderbro børnehus, så vi skaber et større rekrutteringsgrundlag til Byskolen, afdeling Lindvigsvej. Derudover afsættes 1 mio. kr. til at rumme og skærme de børn, som har særlige behov i vores dagtilbud.

På skoleområdet er der tilført 5 mio. kr. i 2020. Derudover ser vi frem til, at vi får vurderet om de nationale tests har den ønskede effekt - og om det er den rigtige måde vi har tilrettelagt skoledagens længde på. Begge dele naturligvis med afsæt i viden og forskning på området. Men samtidigt er det vigtigt at anerkende, at vores folkeskoler også i år ligger over landsgennemsnittet på afgangskaraktererne. Faktisk har skolerne de sidste syv år formået at hæve afgangskaraktererne fra 6,1 til 7,1. Det er meget imponerende.

Alt i alt et budgetforslag der sætter fokus på børnene; bedre rammer og mere tid.