Et nyvalg i Røde Kors

Et nyvalg i Røde Kors
01. 03 2018

Anna Grethe Bording, Vestbirk, er nyt bestyrelsesmedlem i Røde Kors Horsens Nord, der dækker de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner.
 Hun blev valgt, da der i aftes var generalforsamling i den lokale Røde Kors-afdeling. Hun afløser Oda Petersen, Vestbirk, der ønskede at stoppe i bestyrelsen.
 Desuden blev Hans Peter Ilsøe, Sattrup valgt til bestyrelsen – han har dog været bestyrelsesmedlem i nogle måneder, idet bestyrelsen tidligere har valgt at supplere sig med H. P. Ilsøe, og med valget i aftes er han nu også generalforsamlings-valgt. Han afløser Bodil Schougaard, Sattrup, der ønskede at stoppe som kasserer efter to valgperioder.
 Begge de udtrådte bestyrelsesmedlemmer fortsætter dog som frivillige med forskellige opgaver.
 Derudover var der genvalg af Kaj Jessen, Hovedgård, så bestyrelsen nu består af Gudrun Andreasen, Såby, (formand), Arne Bovien, Brædstrup, Kaj Jessen, Hovedgård, H.P. Ilsøe, Sattrup og Anna Grethe Bording, Vestbirk, med Jörn Eskildsen, Hansted, og Kirsten Marie Møller-Sørensen, Østbirk, som suppleanter.
 På mødet modtog Karen Mortensen, Hovedgård, tak for 10 års trofast arbejde i Røde Kors-arbejdet. Hun modtog Røde Kors’ 10 års nål og en gave for de mange år som frivillig i tøjbutikken i Hovedgård og de seneste år også som frivillig i møbelbutikken i Tvingstrup.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!