Eva Kjer Hansen:

Eva Kjer Hansen:
23. 03 2012

Danske ejere af oliefyr behøver ikke længere frygte for oliefyrenes fremtid. Den nye energiaftale sikrer, at folk uden adgang til fjernvarme eller naturgas kan beholde deres oliefyr.

Venstres Eva Kjer Hansen er tilfreds med, at oliefyrene nu fredes: ”Regeringen havde tidligere foreslået at forbyde installation af oliefyr i nybyggeri fra 2013 og i eksisterende huse fra 2015. Det var vi i Venstre imod, fordi et sådant forbud ikke tog hensyn til, at nogle danskere ikke har brugbare alternativer til deres oliefyr. De ville blive tvunget til at bruge penge på dyre alternative energikilder, f.eks. jordvarme”, siger hun.

I Region Syddanmark er 42.000 husejere uden adgang til fjernvarme eller naturgas, og det er disse 42.000, der med den nye aftale slipper for en ekstra regning på op til 150.000 kroner for installation af jordvarmeanlæg.

”Det har været både Venstres og regeringens mål at gøre Danmark grønnere, men vi var uenige om tempoet. Regeringens forslag om at forbyde installation af oliefyr ville gøre livet for dyrt og besværligt for alt for mange mennesker. Derfor er jeg glad for, at Venstre har været i stand til at trække regeringen i den rigtige retning, så udfasningen af oliefyr sker i et tempo, hvor alle kan være med”, siger Eva Kjer Hansen.