Folkekirken står stærkt men den fortjener at blive talt op

Folkekirken står stærkt men den fortjener at blive talt op
08. 06 2018

Tomme kirkebænke, faldende medlemstal og andre trossamfunds tilstedeværelse. Folkekirken beskrives ofte med emner og ord, som giver indtryk af, at den er i krise på flere planer. Sjældnere er omtale af de kendsgerninger, som vidner om et i virkeligheden uhyre stabilt forhold mellem folk og kirke: Tre ud af fire er stadig medlemmer, det kirkelige aktivitetsniveau er tårnhøjt, og religionsmødet med mennesker fra andre trossamfund foregår i gensidig respekt og med fælles udbytte. Folkekirkens fremtidige udfordringer kan i virkeligheden siges at begrænse sig til to: Folkekirkens medlemmer skal fortsat engagere sig, for der er ikke andre, der sikrer dens liv og vækst. Og så må kirkens folk samtidig gerne blive bedre til selv at tale kirken op i stedet for ned. Ord skaber virkelighed, og der er ingen grund til at omtale folkekirken og dens solide fundament med de kriseord, ateister og sekularister ynder at bruge.
 Kultur-og Kirkeminister Mette Borch kommer til Østbirk den 20. august. Emnet i Østbirk Præstegård kl. 17.45 er ”Hvordan står det til med Folkekirken nu og hvad skal vi gøre i fremtiden!”.