Forbruger nr. 600 i Hovedgård Fjernvarme

Forbruger nr. 600 i Hovedgård Fjernvarme
13. 09 2019
Der bliver bygget i Hovedgård og flere bliver tilsluttet deres eget fjernvarmeselskab. Vi har nu nået forbruger nr. 600. Det blev Fælleshuset på Savvænget, som løb med den fornemme placering! Det fejrer vi i Fælleshuset fredag den 20. september kl. 15 for alle beboere på Savvænget plus selvfølgelig med repræsentanter fra bygherren P. Olesen.

Alle 28 huse samt Fælleshuset har fjernvarme, og det er imponerende så hurtigt husene er blevet bygget og lejet ud. Hovedgård Fjernvarme er CO2-neutralt, da vi fyrer med træflis, som kommer fra skove, hvor der sker genplantning.

Det meste af træflisen leveres fra skovbrug i lokalområdet, så transporten er kort. Den gode del af træet anvendes til tømmer, og det er kun restproduktet, der hugges op til træflis. For god ordens skyld skal det nævnes, at Danmarks skovareal vokser i disse år.

Tillykke til Savvænget og til alle forbrugere i Hovedgård Fjernvarme – vi vil gerne have endnu flere med i det varme fællesskab!