Fornyelse af gudstjenesten?

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Fornyelse af gudstjenesten?
06. 01 2019
Er vi glade for gudstjenesten som den er, eller skal den fornys? Det arbejdes der for tiden med på landsplan, hvor biskopperne har nedsat 3 udvalg, der arbejder med hhv. autorisation, ordning og sakramenter.

De 3 udvalg udarbejder hver sin rapport, der skal danne baggrund for eventuel nedsættelse af et decideret liturgiudvalg. Den først rapport kom i sommer, og de to andre følger, så emnet er højaktuelt.

I Voerladegård sogn har man eksperimenteret med gudstjenesten, og i de seneste 1 ½ år er en ny gudstjenesteform prøvet af. Nu er det tid til at få en debat om gudstjenesteformen og gudstjenestelivet dér.

Men Biskop Henrik Wigh-Poulsens oplæg handler ikke kun om gudstjenesten i Voerladegård kirke, og han opfordrer alle interesserede til at deltage. Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål og debat. Der serveres kaffe, the og kage mv. undervejs og det er gratis at deltage.

Kom og høre biskop Henrik Wigh-Poulsen, tirsdag 15. januar kl. 19.00 i Voerladegård kirke

Med venlig hilsen
Sognepræst i Voerladegård
Peter Tast