Frokost og Fornyelse af gudstjenesten

Peter Tast
Peter Tast
Frokost og Fornyelse af gudstjenesten
18. 03 2019
Søndag den 24. marts er der frokost og fortælling om gudstjenesten i præstegården efter gudstjenesten i Østbirk Kirke kl. 10.30 ved sognepræst Peter Tast. Sidste år havde han 3 måneders studieorlov til at studere gudstjenesten med henblik på fornyelse, og på søndag præsenterer han mange af ideerne.

Peter Tast har i sit liv som præst lavet et utal af særgudstjenester lige fra rockgudstjenester til babysalmesangsgudstjenester og meditationsgudstjenester, men hvad sker der, når man går i gang med søndagens højmesse? Kan man også være lige så "vild" her? Hvordan gør man gudstjenesten mere nærværende og vedkommende? Det vil Peter Tast forsøge at give nogle bud på efter frokosten i præstegården.

Gudstjenestens indhold er i øvrigt til diskussion i disse år, hvor biskopperne har nedsat 3 udvalg, der laver 3 rapporter, hvorefter biskopperne vil beslutte om der skal nedsættes en egentlig liturgikommision, der i givet fald så skal udarbejde forslag til nye gudstjenesteordninger. For frokosten betales kr. 30,- Velkommen til en fornyende dag.