Generalforsamling i Gedved Lokalråd

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Generalforsamling i Gedved Lokalråd
17. 03 2019
Trafiksikkerheden i Gedved, nye boligområder, ny idrætshal, Gedved Sø er blot nogle af de emner, der skal drøftes, når Gedved Lokalråd holder generalforsamling den 26. marts på Seminariet – Gedved Kultur- og Medborgerhus.

Ud over nævnte emner lægger bestyrelsen op til ændringer af vedtægterne, så også lokalsamfundets foreninger fremover kan være medlemmer af Lokalrådet. -Ved at lukke foreningerne ind som medlemmer håber vi, at vi kan styrke Lokalrådet og tale med større vægt i forhold til bl.a. Horsens Kommune, siger formanden for Gedved Lokalråd, Niels Arne Kjærgaard.

Der er mange vigtige sager på dagsordenen det kommende år. Der skal læges kræfter i arbejdet med en ny idrætshal. Der skal i den forbindelse indsamles midler, så halbyggeriet ikke bare bliver en idrætshal, men en ny institution, der kan samle en række aktiviteter i Gedved. Hakudvalget vil orientere om planerne på generalforsamlingen.

Vi skal også drøfte trafiksikkerhed i Gedved. Der er ønsker om bedre forhold for de svage trafikanter på hel strækningen fra Møllebæk i nord til rundkørslen ved Danish Crown i syd. Det er lidt op ad bakke, da Horsens Kommune har meddelt at man ikke umiddelbart har planer om a efterkomme vores ønsker, oplyser Niels Arne Kjærgaard.

Også et eventuelt byggeri på den gamle boldbane midt i Gedved er på dagsordenen. Der vil i givet fald blive tale om et meget vigtigt projekt, hvor sammenhængen mellem Gedved gamle bymidte og området med skolen og hallerne skal forbindes på en god og hensigtsmæssig måde.

Etableringen af Gedved Sø er nu en realitet. Søen er fyldt med vand og Gedved har fået et meget attraktivt naturområde. Biolog Anne Gro fra Naturstyrelsen vil på mødet fortælle om etableringen af den nye sø, og der vil blive orienteret om mulighederne for, at offentligheden får adgang til søen.

Endelig skal Årets Gedvedborger - traditionen tro – kåres på generalforsamlingen