Geninstallation af Mester i Frimurerlogen Cirklens Centrum nr. 840, Odder.

Geninstallation af Mester i Frimurerlogen Cirklens Centrum nr. 840, Odder.
08. 02 2019
Br. Preben Balsby Thomsen blev af brødrene valgt og genindsat som Mester i Frimurerlogen Cirklens Centrum nr. 840, Odder den 6. februar 2019.

Geninstallationen blev udført af den Fungerende Eksmester Æbr. Frank Iversen. Logen Cirklens Centrum nr. 840 har til huse i Logebygningen, Holsteinsgade 15A, Odder.

Samtidig med genindsættelsen af Mesteren, blev der doneret 4.000 kr. fra Cirklens Centrum til Provinsiallogen i Jylland Syd og Fyn velgørenhedsprojekt til fordel for Hospice i Provinsens geografiske område.

Preben Balsby Thomsen blev optaget som broder i Frimurerlogen Cirklens Centrum nr. 840 i marts 2010, og har gennem de sidste år bestridt mange forskellige tillidsposter og embeder i logen.

Gode menneskelige egenskaber og lederegenskaber har medført, at brødrene genvalgte ham til at styre logen i den kommende periode.  Det var relationer til brødre, der er medlem i logen, der bevirkede, at Preben Balsby Thomsen blev optaget i logen i Odder.

36 brødre var mødt op til denne store begivenhed, heraf var 18 brødre gæster. Ved den efterfølgende spisning, var der bl.a. tale ved ÆBr. Vise Provinsialmester Poul Ejner Nielsen fra logen Humanitas i Esbjerg.