Gitterbroen ved Vestbirk på vej frem i lyset

Gitterbroen ved Vestbirk på vej frem i lyset
13. 01 2014
Fritgravningen af gitterbroen, der blev tildækket i 1929, er påbegyndt

Går man en tur ind ad naturstien fra den tidligere Gammelstrup Station på Vestbirkvej, møder man et område på begge sider af den tidligere jernbane, ryddet for træer og buske frem til dæmningen, lidt omkring 200 meter længere inde på naturstien.
 Anledningen er at den gamle gitterbro, i folkemunde kaldet Gudenåbroen, skal fritlægges og Horsens Kommunes naturafdeling har netop påbegyndt arbejdet.
 Gitterbroen er gemt i dæmningen og kortafdelingen er godt i gang med opmålingerne. Målingerne viser at gitterbroen, som man regnede med, har en højde på omkring 13,5 meter over Gudenåen.
 Arbejdet påbegyndes formentlig for alvor til april. Planen er at gitterbroen fritlægges i etaper. Først fjernes jorden et stykke ned, hvorefter man kan bruge det øverste af broen som platform, hvorefter der graves videre nedad.
 Planen er at broen males efterhånden som den fritlægges, men naturligvis er man ikke helt sikker på hvad man møder i dybet. Prøveboringer har dog vist at broen fremstår rødmalet og velbevaret inde i dæmningen.
 Gitterbroen er opført i årene frem mod åbningen af jernbanen i 1899. I 1929 blev gitterbroen nedlagt, fordi sporvidden på jernbanen mellem Silkeborg og Horsens skulle udvides. Broen, der ikke var bred nok til udvidelsen, blev i den forbindelse erstattet af dæmningen og tildækket med jord istedet for at blive pillet ned. Man regner med at jorden til tildækningen er hentet fra stykket frem mod gitterbroen, og jorden fra fritlægningen bringes således tilbage, hvor den kom fra. Det er forklaringen på det ryddede areal frem mod broen.
 Ved at fjerne dæmningen og fritgøre jernbanebroen, bliver der skabt bedre passage for fiskene i Gudenåen, og man får samtidig skabt en naturperle for både lokale og turister.
 Der er afsat 6,4 mio. kr. til fritlægningen og til at gøre den gamle jernbanebro fra 1899 brugbar igen. Projektet er støttet af Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Friskeri samt EU.