Godt nyt for Gudenå Hospice og Brædstrup

Godt nyt for Gudenå Hospice og Brædstrup
24. 08 2017
Læserbrev af Bo Skov Johansen, Brokhøjvej 34, 8740 Brædstrup. Formand Socialdemokratiet Horsens. Nr. 6 liste A ved kommunalvalget.

Gudenå Hospice har fået bevilling til at åbne yderlige to hospice pladser. Det er godt for patienterne, det er godt for hospice og det er godt for Brædstrup by og nærområde. Desuden er det godt for hele regionen, for med de to pladser, der er bevilliget hospice Søholm, har regionen i alt fået fire nye hospice pladser.
 Det er regionen der har besluttet, om der skulle søges om udvidelse af de enkelte hospice ved sundhedsministeriet. Mange faktorer spiller ind på at regionen i sin tid tog beslutningen om at der skulle søges om yderligere to pladser til Gudenå Hospice. At hospice drives på dygtig vis af ledelse i samarbejde med hospice bestyrelsen er grundlæggende. Men jeg vil også gerne fremhæve det politiske benarbejde, der er gjort på tværs af partier i lokalområdet.
 Fra lokal politisk side har vi igennem processen bidraget med argumenter for en indstilling. Vi har brugt de politiske kanaler og argumenteret hvor det var muligt. Det er i al ydmyghed ikke for at lokale politiske kræfter skal tage æren for at der nu kommer to pladser mere på hospice. Men jeg synes det er et godt eksempel på, hvordan lokalpolitik kan gøre sit for at være med til at præge udviklingen i en retning, der er til fordel for området. Politisk er det for mig fundamentet i god politik, at partipolitiske kræfter med forskellige ideologier kan samarbejde omkring fælles mål hvor det giver mening. Jeg tror også på at det er nødvendigt set i lyset af at Brædstrup og omegn er et lokalområde i en stor kommune.
 Vi vil politisk naturligvis alle have vores mærkesager, og de der vælges til byrådet vil skulle varetage hele Horsens Kommunes interesser. Men i de sager hvor vi lokal politisk kan stå sammen er det det vi bør gøre.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!