Horsens er på vej ind i en ny tidsalder

Horsens er på vej ind i en ny tidsalder
05. 01 2017
Borgmester Peter Sørensens nytårstale

Forum Horsens var traditionen tro rammen da Horsens Byråd onsdag den 4. januar inviterede til Nytårskur. Borgmester Peter Sørensen, fru Karen og kommunaldirektør Niels Aalund tog imod på den røde løber forud for Peter Sørensens nytårstale, hvor borgmesteren gør status over året, der gik, og skitserer de kommende års muligheder og udfordringer. Hotel Pejsegården stod for den efterfølgende kulinariske oplevelse for de små 800 gæster.

Borgmester Peter Sørensens nytårstale:
Velkommen til nytårskuren 2017 her i Forum Horsens. Ganske, som der er tradition for, er der heldigvis rigtig mange, som har lyst til at være med.
 Og det vil tage sig ud ganske, som det plejer. Jeg holder en nytårstale på vegne af Horsens Byråd og bagefter er der rig lejlighed til, at vi ønsker hinanden godt nytår og får en hyggelig snak på kryds og tværs.
 Ganske som vi plejer.
 Også i 2016 markerede Horsens sig på landkortet som oplevelses- og kulturkommune.
 Man fristes næsten til at sige – ganske, som vi plejer. For vi er rigtig dygtige til at arrangere festivaler, events, koncerter, konferencer og meget mere.
 Det har vi øvet os på igennem mange år, og vi er blevet – hvad jeg vil kalde – Danmarksmestre i at lave arrangementer, som inddrager og involverer vores borgere, foreninger, forretninger og virksomheder.
 Hele vores snart 20-årige satsning på kultur og oplevelser har betydet en fantastisk transformation af Horsens – fra fængselsby til oplevelses- og kulturby.
 Og det har på helt ekstraordinær vis givet os et image – et brand – der sammen medvores hus- og grundpriser, vores smukke natur, et højt niveau på vores velfærdsområder og vores beliggenhed - har betydet, at vi gennem flere år har oplevet vækst - både i befolkningstal og i antallet virksomheder og arbejdspladser.
 Og så er alting alligevel ikke, som det plejer.
 Vi er på vej ind i en ny tidsalder, hvor ambitionsniveauet for vores kommune får en ekstra tak, og hvor Horsens vil og skal forvandles fra provinsby til stor by.
 Ja, man kan groft sagt sige, at vi skifter ”ganske som vi plejer” ud med ”Ikke, som det plejer”.
 Horsens har gennem de seneste år oplevet en imponerende befolkningsvækst. Siden kommune-sammenlægningen for nøjagtig 10 år siden er vi blevet godt 10.000 flere borgere i Horsens Kommune. Det svarer til, at vi på 10 år er vokset med en hel by på størrelse med eksempelvis Struer eller Ringkøbing.
 Vi var ved årsskiftet 89.089 borgere, alene i 2016 er vi blevet 1352 flere, og det gør os igen til den hurtigste voksende kommune i Jylland.
 Det betyder også, at der bygges boliger og sælges grunde, som aldrig før – ca. 150 parcelhusgrunde – fordelt på knap 100 kommunale og ca. 50 private.
 Et stigende befolkningstal sikrer, at Horsens er en dynamisk kommune med en sund økonomi. Og det er godt for vores borgere og for vores virksomheder i hele kommunen. 
 Vores vækst betyder, at vi kan bevare en fornuftig velfærd og at vi har råd til at tage os af de borgere, der virkelig har brug for velfærden – vores syge, vores handicappede og vores ældre.
 Vores vækst betyder, at vi bevarer og udbygger vores daginstitutioner og vores skoler.
 Vores vækst skaber byliv og omsætning i vores detailhandel, som er en vigtig medspiller i forhold til at skabe en livlig og interessant by.
 Vores vækst skaber liv og aktivitet i vores mindre byer og i vores foreninger.
 Vores vækst skaber masser af arbejdspladser indenfor en lang række fag.
 Og vækst er lig med en større arbejdsstyrke.
 Derfor er og skal Horsens være en vækst-kommune – fordi stilstand er lig med tilbagegang. Vi skal ikke langt væk for at finde kommuner, der lukker børnehaver og skoler på grund af faldende børnetal og elevtal.
 Uden vækst får vi en helt anden dagsorden - med risiko for lukkede børnehaver og skoler, og med risiko for, at landsbyer forvandles til spøgelsesbyer.
 Og skal vi også i fremtiden have masser af levende landsbyer og god velfærd i alle dele af kommunen, skal vi have et stærkt handelsliv og gode stærke videregående uddannelser, ja så er det min og byrådets opgave at sørge for, at betingelserne for vækst og sammenhængskraft er optimale.
 Vi skal og vil sikre, at Horsens også om 10 eller 15 år er en kommune i vækst. Og vi kan kun nå i mål, hvis vi tænker nyt, hvis vi tænker langsigtet og hvis vi tænker strategisk.

Der skal kæmpes for tingene
 Vækst kommer nemlig ikke af sig selv – og der er meget hård konkurrence mellem kommunerne om nye borgere, om nye virksomheder og om statslige arbejdspladser.
 I Horsens har vi altid skullet kæmpe for tingene. Og mange ting er lykkedes, fordi vi har turdet satse og handle i tide.
 Da Horsens Kommune for nogle år siden valgte at blive en del af Region Midtjylland i stedet for Region Syddanmark, var der tale om et stort sats, som gav gevinst – for i dag har vi et stort og velfungerende regionshospital med akutfunktion og forskningsaktiviteter i Horsens. Det havde vi ikke haft, hvis vi ikke havde satset og handlet.
 De store statslige virksomheder og de store uddannelses-institutioner er vigtige arbejdspladser for en kommune som vores, og bliver vi endnu bedre til koble vores erhvervsliv, forskning og uddannelsesinstitutioner sammen – ja så står vi stærkt.
 Min påstand er, at vi i Horsens Kommune både nu og i fremtiden er nødt til at forholde os til begrebet centralisering. 
 Også derfor er vækst i borgere og virksomheder af afgørende betydning, fordi øget volumen gør, at vi vælges til i forhold til nye investeringer og nye institutioner - vi er ikke til at komme uden om, så længe vi er i vækst.
 Det er jo ikke støbt i beton, at vi har et skattecenter, et sygehus med akutfunktion, et politihovedkvarter og en byret i Horsens.
 Det er heller ikke støbt i beton, at vi har et VIA University College med 4-5000 studerende i Horsens.
 Hver eneste af disse arbejdspladser og institutioner har vi kæmpet for at få til Horsens – og vi vil kæmpe for at bevare både dem og vores mange mange tusinde gode og stærke private arbejdspladser i vores store og små virksomheder. 
 Derfor skal vi handle - derfor skal vi turde træffe store og visionære beslutninger.
 Derfor har byrådet blandt andet skabt grundlag for det, vi kalder Campus-rokaden. En rokade, som betyder, at der nu kan etableres et uddannelsescenter på Campusgrunden ved banegården i Horsens midtby med 8.000-10.000 studerende. Foreløbig har VIA, sosu-skolen, Learnmark og Erhvervsakademiet Dania vist interesse for at flytte sammen.
 Der er også skabt mulighed for, at et nyt rådhus efterfølgende kan etableres i VIA’s hidtidige bygninger – dog med den vigtige undtagelse, at borgerservice skal blive boende på Rådhustorvet.
 Med en flytning af den kommunale administration kan vi realisere visionen om at binde midtbyen bedre sammen. Byrådet har nemlig også skabt grundlag for, at der på det nuværende rådhusområde kan etableres et stort og nyskabende butiks- og oplevelsescenter – med blandt andet et nyt bibliotek. Et center, der forbinder det nuværende handelscentrum med Bilka-området og havnen.
 Mange spørger så sig selv, om der overhovedet er behov for et butikscenter i centrum af Horsens, og ja, det er der.
 Man kan ligefrem sige, at et butikscenter sammen med hele den planlagte udvikling af midtbyen fremtidssikrer Horsens som en stærk handelsby. 
 Ja, helt konkret peger analyser fra detailhandelseksperter på, at der kan hentes over 400 millioner kroner i øget omsætning til byen ved at etablere et butiks- og oplevelsescenter og få endnu flere til at handle i Horsens.
 Samtidig har byrådet vedtaget en strategi for udviklingen af midtbyen, som er blevet til efter en lang række offentlige høringer med tæt på 500 borgere og forskellige foreninger.
 Det betyder blandt andet en omfattende renovering af Søndergade, en fritlagt å på Åboulevarden og en opgradering af hele vores vejsystem.
 Vi vil sikre en infrastruktur, så vi kan komme ind og ud af vores by uden problemer – og så vi skaber mulighed for, at borgere, der ikke bor eller skal handle i midtbyen, nemt kan køre udenom centrum.
 Derfor har vi afsat en halv milliard kroner til en vejplan, der blandt andet indeholder et ringvejs-system rundt om Horsens Midtby.
 Vi er allerede i gang. En ny Omfartsvej Syd står færdig til november og arbejdet med en ny motorvejsafkørsel ved Hatting går i gang til april. Og vi kæmper fortsat - sammen med jer - for en udvidelse af E45 med flere spor og længere ramper.
 Vi kunne godt forsætte som vi plejer - og vi kan også ligefrem drømme os tilbage til 1980’erne i Horsens, hvor der var masser af plads på vejene – fordi, der intet skete.
 Men der skal ske noget. Helt overordnet er det vores mål at skabe en by, der er mere spændende at studere i, mere spændende at drive virksomhed i, mere spændende at handle i og mere spændende at bo i end andre byer.
 Der er ingen garanti for, at vi lykkes med den store Campusrokade. Mange ting skal flaske sig og falde på plads. Men byrådet har i hvert fald skabt det nødvendige grundlag for, at Horsens om 10-15 år er en kommune med uddannelser, handel og vækst på alle parametre.
 Jeg har ved flere lejligheder hørt nogen sige, at det med 11 måneder til et kommunalvalg er et selvmål af dimensioner, at vi i byrådet har sat skub i projekter, der vil betyde store forandringer i vores by og vores kommune. Og som bogstaveligt talt lægger sporene for vores kommunes udvikling de kommende 10-15 år.
 Men helt personligt ryster jeg ikke på hånden – jeg løber gerne risikoen – selvom jeg ganske godt kender den store danske filosof, Søren Kierkegaards ord:
 “Alle vil udvikling – ingen vil forandring.”
 Sådan er vi mennesker og vi kender det nok alle i et eller andet omfang.
 Men i min verden er der to slags ledere – dem, der lukker øjnene for den verden, de lever i og ikke tør træffe store og langtrækkende beslutninger.
 Og dem, der træffer de nødvendige beslutninger på de rigtige tidspunkter - uanset risikoen for personlige skrammer.
 Jeg vil gerne her slå fast, at jeg er ikke blevet politiker for at klynge mig til en taburet – jeg er blevet politiker for, sammen med byrådet at udvikle det, vi mener er bedst for Horsens Kommune.
 Og byrådet har en oprigtig ambition om, at Horsens Kommune også om 10 år og 15 år er i udvikling, har et blomstrende handelsliv, har tusindvis af unge under uddannelse, har stærke virksomheder og masser af bosætning.
 Da flugtkongen Carl August Lorentsen i 1949 gravede sig ud af Horsens Statsfængsel efterlod han en lille gul seddel til de måbende fangevogtere.
 ”Hvor der er en vilje, der er der ogsaa en vej” stod der med flot håndskrift. Et budskab, som er rigtig godt at have med i bagagen.

Stærke lokalsamfund
Jeg vil gerne understrege, at forandringerne ikke kun er afgørende for udviklingen i Horsens by, men også for den fortsatte vækst i hele Horsens Kommune.
 Horsens by er nemlig vækstlokomotiv for de mange små og mellemstore byer i kommunen, som allerede er - eller har potentiale til at blive – dynamiske lokalsamfund, hvor mange flere i fremtiden ønsker at bo eller drive virksomhed. 
 En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at fire ud af de 10 hurtigst voksende mellembyer i Danmark ligger i Horsens Kommune – nemlig Lund, Gedved, Egebjerg og Hovedgård.
 Dels har byerne en fantastisk beliggenhed i hjertet af Østjylland. Og dels har kommunen skabt grobund for udviklingen ved at etablere attraktive udstykninger og erhvervsområder, sikre gode skoler og dagtilbud og ved at beslutte, at der skal bygges nye idrætshaller i flere af byerne over de kommende år. Men først og fremmest er der tale om stærke lokalsamfund, der står sammen og får ting til at ske. 
 Også vores næststørste by - Brædstrup – er bundet sammen af stærke lokale kræfter. De har trukket byens udvikling, så Brædstrup gennem mange år har været i vækst.
 Med en fantastisk naturskøn beliggenhed, velfungerende skoler og dagtilbud, gode og hyggelige butikker og kun 20 minutter til motorvejen er Brædstrup en vigtig del af udviklings-fortællingen om Horsens. Og Brædstrup kommer til at få særlig høj prioritet, når vi skal investere i kommunens byer over de kommende år.
 Der er konkrete planer for nye boliger, og vi er klar med projekter, der understøtter foreningerne, natur og bevægelse. Vigtigst er, at de mange nye tiltag laves sammen med borgerne i Brædstrup. Og jeg ved, at rigtig mange er glade for den måde at samarbejde på og for de mange initiativer.
 De små og mellemstore byer er med andre ord en central del af kommunens vækst, og der skal fortsat investeres i de mange lokalsamfund.
 Og så skal vi blive ved med at afsætte penge, som byerne og landsbyerne selv kan bruge på de initiativer, som er vigtigst lokalt. 

Indsats med stor effekt
Ser vi på nærmere på velfærd og kommunens kerneopgaver – ja så går det rigtig godt på en lang række områder. Også på de områder, som jeg ved de seneste nytårskure har adresseret som vores helt store udfordringer og helt store indsatsområder.
 Jeg tænker her først og fremmest på uddannelsesområdet. For præcist et år siden betonede jeg her fra denne plads endnu engang, at uddannelse af vores unge mennesker var vores – min og byrådets – største udfordring.
 Vi har derfor en klar målsætning om, at alle unge skal have optimale muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse, og at flere af vores unge skal have en ungdoms-uddannelse.
 Midlet har blandt andet været et styrket samarbejdet mellem skolerne, større ambitioner, større vægt på faglighed og ikke mindst et langt tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. 
 Og indsatsen har virkelig haft effekt. Alle former for skoler i kommunen har tilsammen taget et kæmpeskridt op ad karakterstigen, og karaktererne ligger nu over landsgennemsnittet efter i flere år at have ligget under landsgennemsnittet. 
 Og det kalder på stor anerkendelse for det arbejde, der gøres i alle vores tilbud til børn og unge i hele kommunen. Pædagoger, lærere, skoleledere, forældre og elever har gjort det i fællesskab og fortjener stor ros.
 Samtidig er vi godt i gang med at nå et andet af målene, nemlig at flere af vores unge vælger at starte på en ungdomsuddannelse.
 Horsens Kommune er den kommune i landet, der har oplevet den største stigning i andelen af unge, der var i gang med en ungdoms-uddannelse 9 måneder efter, at de havde forladt folkeskolen.
 Det skyldes først og fremmest et systematisk og unikt samarbejde mellem uddannelses-institutionerne og kommunen, og det er fantastisk at se, at udviklingen nu går i den rigtige retning.
 Også på ældreområdet leveres der i stor stil på en lang række områder, senest har Horsens som den første kommune i historien modtaget Hjernesagens Ærespris 2016 for en lang række initiativer, der støtter op omkring borgere med hjerneskade og deres pårørende.
 Så der er al mulig grund til også at sende en stor ros til vores mange utrolig motiverede medarbejdere i hele ældre- og handicap-området, som yder en helt ekstraordinær indsats hver eneste dag.
 Her vil jeg også gerne påskønne de mange frivilliges indsats. Vi har i Horsens Kommune rigtig mange aktive, frivillige, som gør en kæmpe indsats – ikke mindst på ældreområdet – og det er et flot supplement til den omsorg og støtte, vi som kommune kan levere.

Ny erhvervsstrategi
Det går også i den rigtige retning i forhold til at gøre Horsens til en af landets bedste erhvervskommuner. Det viser vores seneste placering i Dansk Industris erhvervsklimamåling.
 Der er stadig plads til forbedringer, og det er vi 100 procent fokuseret på - for vores mål er ganske enkelt at skabe optimale betingelser for vækst og udvikling i vores virksomheder.
 Det er så op til virksomhederne at gribe mulighederne. Ganske som byrådet og kommunen skal tænke nyt og langsigtet, er det helt afgørende, at vores virksomheder hele tiden tænker nyt og udvikler sig.
 Forny eller forsvind kan for nogen være den barske virkelighed. Eksemplet med Nokia, der forsvandt og smartphones, der vandt, kender vi alle.
 Manglende fornyelse og fremsynethed kostede dyrt, og selvom vi snakker Horsens-forhold i lidt mindre målestok, ja så er udfordringen den samme.
 Vi står foran at skulle formulere en ny erhvervsstrategi, og vi i byrådet glæder os til at tage hul på arbejdet i et tæt samarbejde med Dansk Industri, Business Horsens og LO Horsens – så vi er rustet til at møde fremtidens udfordringer.
 I Horsens gør vi tingene sammen – og når lokal forankring og fællesskabsfølelse forenes med vækstambitioner, så er det en slagkraftig cocktail.
 Og her er vores tre alliancer, Horsens Alliancen, Vækst Alliancen og Uddannelses Alliancen, garant for det unikke og tætte samarbejde. Og det er vejen frem i forhold til at imødekomme fremtidens krav.
 Som et bemærkelsesværdigt resultat af vores alliance-arbejde vil jeg her nævne Horsens Alliancens Task Force. Vi ved, at vi allerede nu oplever mangel på uddannet arbejdskraft indenfor en del brancher og fag. Vi ved også, at vi i Horsens Kommune har for mange på overførselsindkomst.
 Derfor etablerede Horsens Alliancen et Task Force med 21 handlekraftige og socialt engagerede erhvervsledere i Horsens Kommune. De satte sig i spidsen for at få flere kontanthjælpsmodtagere i job og for at styrke det sociale engagement i virksomhederne. ”Spot et Job” kalder de initiativet, som allerede nu har skabt gode resultater.
 Den måde at arbejde på er en typisk Horsens-måde. Hos os medvirker virksomhederne aktivt for at skabe de nødvendige jobs og på sigt dermed sikre den nødvendige arbejdskraft.
 Hos os er vi sammen om at skabe nye muligheder for vores ledige - det er væsentligt og det skaber livskvalitet for den enkelte. Og vi ved, at det på sigt skaber nye loyale og motiverede medarbejdere.
 Samtidig arbejder vi jo ihærdigt på – i tæt samspil med Business Horsens - at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen. For at understøtte det arbejde lanceres i dag en ny erhvervshjemmeside, som præsenterer erhvervskommunen Horsens i ord, film og billeder.

Fængslet rykker
Som sagt – det går helt godt på mange fronter. Også når det gælder markedsføring og branding af Horsens som en dynamisk og kreativ kommune fyldt med kultur og oplevelser.
 Fængslet er en af vores helt store satsninger, der virkelig rykker i disse år. Netop nu skaber Fængselsmuseets udgravning af Lorentzens tunnel enorm national opmærksomhed, og det bliver ikke mindre i forbindelse med åbningen af flugttunnelen til maj.
 Horsens & Friends arrangerer fortsat masser af koncerter og festivaler på Fængslet – og det fortsætter også i år med blandt andet et internationalt megaband på koncertpladsen – nemlig Rammstein.
 Og de fleste af os husker jo nok også sidste års koncertmæssige højdepunkt - nemlig Bruce Springsteen på CASA Arena, hvor man i øvrigt til sommer for tredje år i træk kan opleve speedway i verdensklasse.
 Også på det sportslige område er der grund til at kippe med flaget.
 AC Horsens er på imponerende vis tilbage i superligaen. HIC genvandt det danske mesterskab i basketball. Og så fik Anne-Marie Rindom fra Horsens Sejlklub for alvor sat Horsens på verdenskortet med sin OL-medalje. 
 Her til sidst vil jeg understrege, at vi er nået langt i Horsens Kommune – via vores fælles indsats og vores fælles mål.  
 Men vi skal passe på, at vi ikke læner os tilbage og tænker, at nu kører alt jo fint. Selvtilfredshed og selvfedme er den farligste sygdom, vi som samfund kan komme til at lide af lige nu.
 Vi er nået der, hvor vi er, fordi vi har levet og handlet efter ordene: ”I Horsens løfter vi i flok”. Vi har vist, at alt kan lade sig gøre i Horsens, fordi vi gør tingene sammen.
 For 20-25 år siden stod hele samfundet Horsens Kommune på en brændende platform. Alle kunne se, at det var tvingende nødvendigt at gøre noget – erhvervslivet, organisationerne og politikerne.
 Kassen var tom, borgerne – især vores unge borgere – flyttede væk og vendte ikke tilbage. Der var ikke meget selvtillid – vi dukkede nakken.
 Ved fælles hjælp og ved fælles kræfter blev udfordringerne taget op og ilden blev slukket. Alle bakkede op og var bogstaveligt talt med til at betale til festen.
 Nu oplever vi vækst og fremgang på stort set alle parametre. Der er styr på økonomien. Nye borgere, inklusiv rigtig mange af de unge, vælger os til, og rigtig mange borgere er blevet stolte ambassadører for vores kommune.
 Men det fortsætter kun, hvis vi alle bakker op om det, vi er gode til, nemlig at gøre tingene sammen - hvis alle fortsat byder ind med det, de kan – med penge, med arbejdskraft og med initiativer.
 Lige nøjagtig der, hvor vi som samfund befinder os nu, er der en latent risiko for, at vi mister noget til andre, der er mere sultne end os – andre, som lige nu befinder sig på en brændende platform. Derfor er det vigtigt at vi tør sætte os nye mål og have høje ambitioner sammen.
 Jeg vil gerne her rette en stor tak til byrådet for et godt og tillidsfuldt samarbejde i 2016. Der er brede flertal bag de store politiske beslutninger, og det er helt afgørende for en kontinuerlig og langsigtet udvikling af vores kommune – og for at vi lykkes.
 Vi har alle høje ambitioner og store forventninger til vores by og vores kommune. Derfor vil meget blive anderledes, end det plejer, de kommende år. Rigtig godt nytår til jer alle.

Se film her!

winkGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!

Sorry, you need to install flash to see this content.