Hovedgårds svømmetilbud bevares

Hovedgårds svømmetilbud bevares
02. 11 2017
Et enigt panel lovede til onsdagens vælgermøde på Hovedgård Skole at Hovedgård Frilufts- og Svømmebad renoveres

Hvis ikke Hovedgård Svømmehal bliver fuldt renoveret er det det største vælgerbedrag. Sådan opsummerede Martin Ravn (V) ovenpå en debat om svømmefaciliteternes fremtid i Hovedgård ved onsdagens vælgermøde i Skolens Festsal.
 Forud for dette var paneldeltagerne inviteret til besigtigelse af tilstanden i Svømmesalen. Her bød næstformand i svømmebestyrelsen Rikke Pijnenburg velkommen og formand Androulla Winding Hansen supplerede de fremmødte politikere om de fortrin et lille og et lokalt tilbud betyder for lokalområdet og for brugerne. For i tilfældet Hovedgård, er lille godt, afstandsmæssigt og tryghedsmæssigt, hvilket giver perfekte omgivelser for eksempelvis Svømmeklubben Boblen for børn med særlige behov.
 Om det var denne præsentation forud for aftenens vælgermøde, eller om paneldeltagerne havde taget stilling forud for ankomsten til Hovedgård, kan der kun gisnes om. Imidlertid var samtlige paneldeltagere enige om at Hovedgård Svømmehal og Friluftsbad skal renoveres, og debatten drejede sig mere om hvordan, hvornår og hvor meget. Om muligheder, om anlægsloft, om prioriteringer og om selvstædighed eller kommunalt fremtidigt ejerskab. Det fik de fremmødte ikke svar på, ligesom beløbets størrelse og årstal for den kommende renovering endnu er uvis. Undersøgelser pågår i 2018, når det nyvalgte byråd er tiltrådt.
  Ellers var debatten omkring togstop i Hovedgård, at der i Hovedgård i 2018 startes et pilotprojekt med bypedeller i en endnu ikke defineret ramme og om den kollektive trafiks udfordringer.
 Aftenens ordstyrer Ulla Wernberg-Møller ledte slagets gang. Svømmebestyrelsesmedlem Hanne Hansen indledte efter pausen spørgerunden med præsentation af ikke mindre end 1928 underskrifter for bevarelse af Hovedgård Svømmesal og Friluftsbad og om det lokale engagement. Så også efter pausen fyldte det hjertenære svømmetilbud stort i debatten.
 Behændigt nåede ordstyreren dog lige akkurat spørgerækken rundt inden gong-gongen reddede panelet, da der skulle gives svar på hvad den halve million, der er afsat i investeringsoversigt 2018 til forundersøgelse af flytning af genbrugspladsen i Vedslet, drejede sig om ...

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!