Ildsjæle mødtes til en snak om fremtidens Lund/Vinten

Ildsjæle mødtes til en snak om fremtidens Lund/Vinten
15. 12 2017
Der var fokus på helhedstænkning og fællesskab, da ildsjæle fra Lund-Vinten-bydelene mødtes til en snak om den nye helhedsplan for byen.

Forarbejdet til en helhedsplan for tvillingebyen Lund/Vinten er netop indledt. Sidst i november mødtes repræsentanter for Lund- og Vinten-byområderne med kommunen til en fælles brainstorm om den kommende helhedsplanlægning og borgerinddragelse.
 - Det er et meget vigtigt arbejde, der nu er igangsat, og med den meget hurtige udvikling, der i disse år sker i Lund-Vinten-Provstlund området, er der absolut brug for at få udarbejdet en helhedsplan, og få beskrevet hvordan vi løser de mange udfordringer dette medfører, siger Jens Heldgaard, som er redaktør for borgerbladet Landposten.
 Byen er et attraktivt sted at bo og arbejde, hvilket den store byvækst vidner om. Lund og Vinten er med tiden smeltet sammen til én by, men var oprindeligt to landsbyer. Med helhedsplanen skal der derfor bl.a. sættes fokus på sammenhængskraften.
 - Den positive udvikling skulle jo gerne styres i en god retning, så man tilgodeser alle grupper i det lokale samfund; Fra børnenes pasning til gode og attraktive boformer for de ældre; Fra et godt forretningsliv og gode lokale virksomheder til gennemtænkte trafikløsninger. Det er der pt. akut brug for, siger Jens Heldgaard.

Øverst på ønskelisten er et nyt lokalråd
Det stod hurtigt klart, at der først og fremmest er et stort ønske om at styrke fællesskabet i lokalsamfundet, og at der er en masse ildsjæle, gode initiativer og idéer, der kan understøtte en fælles indsats for at komme hinanden mere ved. Ønsket om at stifte et nyt lokalråd står derfor øverst på ønskelisten. Jens Heldgaard uddyber:
 - Jeg håber, at vi kan få dannet et nyt Lokalråd med repræsentanter for hele området, som kan samle og koordinere de mange tiltag, der vil komme i fremtiden. Det vil være rigtigt godt for os og vores by. Det må vi prøve at arbejde videre med. Dette indledende møde har i hvert fald givet os blod på tanden.

Arbejdet med helhedsplanen er nu i gang
Først vil kommunen lave en grundig undersøgelse af de myndighedsmæssige hensyn, der også skal tages i planlægningen. Herefter vil der i foråret blive indkaldt til et eller flere åbne borgermøder i Lund/Vinten. Det er i håb om en åben og bred debat om byens udvikling set i en større helhed. Denne dialog skal danne grundlaget for helhedsplanen.
 Helhedsplanen forventes politisk vedtaget sidst i 2018.

En helhedsplan er et overordnet idégrundlag for den fremtidige planlægning af en by eller byområde. Den beskriver de forskellige potentialer og problemstillinger, der ses i de pågældende byer eller områder, og de politiske visioner for, hvordan den langsigtede og bæredygtige udvikling kan understøttes. Idégrundlaget udvikles i tæt samarbejde med lokalsamfundet. En helhedsplan er en uformel plan og er ikke juridisk bindende. Der er udarbejdet en række af sådanne planer i Horsens Kommune. Du kan finde en oversigt over dem her.
 yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!