Indvielse af ny bro i Gadekæret i Gedved

Broen blev hurtigt taget i brug
Broen blev hurtigt taget i brug
Indvielse af ny bro i Gadekæret i Gedved
15. 09 2019
Gedved fik en lille ny bro fredag 13. september i Gadekæret ved Vestervej i Gedved.

Borgmester Peter Sørensen stod for den officielle indvielse og klippede den grønne snor over, så broen fremover bl.a. kan bruges i Gedved skoles biologiundervisning til nærmere studier af det levende liv over og under gadekæret, som jo stadigvæk er en typisk foreteelse i mange landsbysamfund; men også børnehaver og andre institutioner kan få fornøjelse af at komme tæt på gadekæret, ligge på maven og fornøjes eller undres over det faktisk ret vilde liv, der leves i vandet. Endelig er det også en forøgelse af de rekreative muligheder ved kæret, de i forvejen har både sti og bænke omkring sig.

Gadekær er typisk også fugtige i randområderne; men nu kan man komme helt tæt på i Gedved Gadekær, som faktisk i en periode var helt sløjfet. Gadekæret genopstod for nogle år siden for igen at være et særligt kendetegn for landsbyen som i gamle dage. Det var her på forten, som er erklæret bevaringsværdigt område med dens gårde omkring sig, at bønderne kom med heste, kvæg og andre husdyr og vandede dem. Der blev også hentet vand til brug i husholdningen, selv om man efterhånden fik lavet flere og flere brønde med rent vand, inden man gik over til fælles vandforsyning.

Gedved Lokalråd har taget initiativet til etableringen af broen; men det er i høj grad ved indsats af produktionsenheden ”Geden” under Ungdomsskolen med Rene Andersen i spidsen, der har stået for det praktiske arbejde og udførelsen af broen. Eleverne på produktionsskolen har med spænding set frem til indvielsen af deres værk og står for at servere pølser og drikkelse til 2. og 3. klasse, nogle af de fremtidige brugere fra Gedved skole, ligesom der også er lidt til ganen for øvrige fremmødte, der vil overvære indvielsen og ibrugtagningen af den nye bro.

Gadekæret er naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Derfor er broen opført efter godkendte forskrifter og består således af bæredygtige materialer, som f.eks. lærk til planker og certificeret hårdttræ til stolper, der giver god holdbarhed, uden at området tager skade heraf. Teknik- og miljøforvaltningen har her bistået med ekspertisen.