Jobcentret flytter ind i Sundparken

Sundparkteam og politikere foran jobcenterbussen i Sundparken
Sundparkteam og politikere foran jobcenterbussen i Sundparken
Jobcentret flytter ind i Sundparken
14. 09 2018
Et tværfagligt team fra jobcentret bemander i den kommende tid en bus på Hybenvej, hvor ledige kan få hjælp til at komme i arbejde. Det overordnede mål med indsatsen er at få Sundparken af ghettolisten.

Mere end 40 % af de 18-64-årige i Sundparken er uden for arbejdsmarkedet.  Det er medvirkende til, at Sundparken befinder sig på regeringens såkaldte ghettoliste.
En liste, som politikerne i Horsens Kommune nu vil gøre op med, bl.a. gennem en målrettet og håndholdt indsats, der skal bringe ledige beboere i Sundparken i job eller i uddannelse.

Som led i indsatsen rykker jobcentret ud i Sundparken. Helt konkret er der tale om en jobcenterbus, som holder parkeret på Hybenvej. I bussen kan beboerne møde et tværfagligt team bestående af tre beskæftigelsesrådgivere og fire virksomhedskonsulenter. De har alle ansøgt om at være en del af teamet, fordi de brænder for opgaven og for området.

- Med bussen og teamet vil vi gerne signalere imødekommenhed, og at vi er her for de ledige. Det er vigtigt for samarbejdet. Ved at rykke teltpælene op, flytter vi ud af en bygning, som for nogle mennesker godt kan signalere noget uoverskueligt og måske også lidt skræmmende. Med bussen flytter vi bogstaveligt ind på beboernes hjemmebane, og det skal opfattes som en udstrakt hånd, siger Lisbeth Torfing (EL), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beboerne er udgangspunktet
Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og muligheder vil teamet også vejlede om og understøtte andre tilbud. Det kan f.eks. være den 2-årige Integrationsgrunduddannelse (IGU), som omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
En anden mulighed er repatriering. Det handler om at vende tilbage til sit hjemland, og det er noget, som næstformanden i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Nedersøe (DF) har særligt fokus på:

- Repatrieringsloven giver den enkelte borger en god mulighed for at rejse tilbage og etablere sig i sit hjemland. Det er vigtigt, at vi vejleder borgerne om den mulighed, der hvor det er relevant, siger Michael Nedersøe (DF).

Jobcenterbussen udspringer af et task force-samarbejde mellem Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Odinsgaard. Task Forcen har for perioden 2018-2021 udarbejdet en samlet strategi for Sundparken, som gennem en række indsatser skal fjerne området fra ghettolisten.
Jobcenterbussen har åbent mandag, tirsdag og torsdag og holder parkeret på Hybenvej ud for Børnehuset Rytterkilden. De ledige beboere bliver indkaldt til en indledende samtale, men beboerne er også velkommen til at møde op uden forudgående aftale.