Kassen i Tebstrup Brugsforening er tom

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Kassen i Tebstrup Brugsforening er tom
19. 09 2019
Bestyrelsen for Tebstrup Brugsforening indkalder til Borgermøde. Butikken kan ikke forsætte den fremtidige drift, med den omsætning der lægges i butikken i øjeblikket. I budgettet for 2019, havde vi en forventning til en lille stigning i forhold til 2018, men status her efter 8 måneder er, at omsætningen faktisk er lidt mindre end i 2018.

Butikken bruges i stigende grad som suppleringsbutik. Antallet af kunder er stigende, men der fyldes mindre i indkøbsvognen.

Samtidig slides butikken. Der har ikke været penge til at reinvester i anlægget i de sidste mange år, hvor der har været underskud på driften. Det begynder at kan ses i butikken, blandt andet er gulvet meget slidt. Men også de tekniske installationer som flaskeautomat og køleanlæg, er ved at være nedslidte.

Uddeler og bestyrelse har i flere omgange været ude at appellere til egnens beboer om, at det er nødvendigt at de lægger en større del af deres indkøb lokalt. Senest på et ”Grisemøde” i efteråret 2017. Men det har alle gange haft en meget kortvarig effekt.

Men nu er kreditten ved at være trukket så langt, at der skal handles. Der skal findes kapital, så de løbende forpligtigelser og kreditorer kan indfries og de nødvendige investeringer kan afholdes.

Men hvad vil borgene med Tebstrup Brugsforening?

Det spørgsmål stiller vi os i bestyrelsen og det skal vi have borgene til at fortælle os. Derfor indkalder vi til Borgermøde i Landsbyordningen mandag den 30. september kl. 19. Butikken lukker den dag kl. 18.30.