Kirken tilbyder fællesskab med mening

Jakob Jakobsen arbejder som menighedsrådsformand for, at døren til kirke og kirkehus skal stå åben for enhver, som har lyst til at være del af fællesskabet omkring kirken.
Jakob Jakobsen arbejder som menighedsrådsformand for, at døren til kirke og kirkehus skal stå åben for enhver, som har lyst til at være del af fællesskabet omkring kirken.
Kirken tilbyder fællesskab med mening
10. 08 2020
Om kort tid skal der vælges nye medlemmer til menighedsrådene rundt i landet – og således også til menighedsrådene i Voer Herreds Pastorat.

Af kirkekulturmedarbejder Anne-Katrine Ladefoged, Voer Herreds Pastorat

Jakob Jakobsen, der er formand for Gangsted-Søvind Menighedsråd, blev valgt for otte år siden, og menighedsrådsarbejdet har givet ham så mange positive oplevelser, erfaringer og kompetencer, at han ikke tøver med at opfordre andre til at melde sig som kandidat til deres lokale menighedsråd, hvis de gerne vil gøre en forskel lokalt.

Jakob Jakobsen står smilende i den åbne dør ind til Søvind Kirkehus – som repræsentant for budskabet om, at døren til kirken og kirkehuset skal stå åben for enhver, som har lyst til at være del af fællesskabet omkring kirken.

”I kirken kan man komme som man er”, siger Jakob Jakobsen – og fortsætter ”også hvis man en dag føler sig hudløs eller sårbar.” Netop kirkens rummelighed betyder meget for Jakob Jakobsen – igennem et liv er kirkerummet ramme for såvel de største glæder som de største sorger i vores liv. Og det er den ramme og det fællesskab, han som medlem af menighedsrådet gerne vil bidrage til at give de bedst mulige vilkår. ”Vi falder alle i løbet af vores liv”, siger Jakob. ”- men i kirken bliver vi grebet og løftet op igen.”

For Jakob Jakobsen var det ikke en tilfældighed, at han blev valgt ind i Gangsted-Søvind Menighedsråd for 8 år siden, idet han var blevet direkte adspurgt af en af de andre kandidater fra menighedsrådet. Efter kort overvejelse takkede han ja til udfordringen – og det har han på ingen vis fortrudt siden da. ”Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde, hvorpå man kan at engagere sig i sit lokalsamfund”, siger Jakob Jakobsen og uddyber ”Det er så livgivende et hverv - og giver så meget mening.”

Menighedsrådsarbejdet har tillige givet Jakob Jakobsen mange nye bekendtskaber og nye venner – både i lokalområdet, men også andre steder i Danmark. Kirkens netværk forgrener sig vidt, og Jakob oplever at være blevet mødt af åbne arme overalt, hvor han er kommet frem. ”Gennem menighedsrådsarbejdet har jeg mødt mennesker, jeg måske ellers ikke ville have mødt”, fortæller Jakob. ”Den oplevelse under jeg også andre at få.”

Kirken er for alle

Det vigtigt for Jakob Jakobsen at betone, at kirken er et fællesskab for alle. ”Mange fællesskaber er aldersdefinerede eller præstationsdefinerede – tag nu bare børneinstitutionerne, skolen og arbejdspladsen” siger Jakob Jakobsen og fortsætter: ”Kirkens store styrke er, at den formår at favne alle aldre i samme fællesskab. Som et af de få steder i vores samfund er der mulighed for generationsmøder, hvor man kan være del af det samme fællesskab på tværs af alder – som vi ser det fx ved vores familiegudstjenester eller til krybbestue, hvor børn og voksne samles om fælles aktiviteter i kirkens rum. Og i kirken skal man ikke gøre sig fortjent til at være. Man bliver ikke målt og vejet - man skal bare være.”

Jakob Jakobsen ser det som en fordel, hvis menighedsrådet er mangfoldigt sammensat og afspejler det omgivende lokalsamfund. I samme åndedrag opfordrer han derfor folk i alle aldre og med forskellige erhvervsbaggrunde til at melde sig som kandidater til deres lokale menighedsråd. ”Og det er helt enkelt – man kan enten kontakte sin lokale menighedsrådsformand, eller man kan møde op til det orienteringsmøde, der foregår den 18. august i ens sogn”, anviser Jakob.

Som menighedsråd er man i vid udstrækning med til at beslutte, hvilken rolle ens lokale kirke skal spille i lokalområdet. I Gangsted-Søvind Menighedsråd vægter de således højt, at kirken er en aktiv lokal medspiller, og at der er et højt aktivitetsniveau.

Inden for den ramme kan menighedsrådsarbejdet tage mange retninger.

”Opgaverne inden for et menighedsråds ansvarsområde spænder bredt, så uanset om du brænder for fx ledelse, kultur, socialt arbejde, økonomi, bygninger eller aktivitetsplanlægning, så er der mulighed for at bringe dine egne interesser i spil”. siger Jakob Jakobsen og tilføjer ”Det er dejligt, at man på den vis kan bringe sig selv i spil – det giver et enormt engagement og medejerskab og en reel oplevelse af indflydelse.”

Hvorfor er det vigtigt at have en kirke i lokalsamfundet?

Kirken har historisk set altid spillet en stor rolle som lokalsamfundets samlingssted. Ifølge Jakob Jakobsen er dette stadig aktuelt anno 2020. I vores tid går de gamle kirkebygninger og de tilhørende sognehuse hånd i hånd, for rigtig mange af kirkernes aktiviteter rækker i dag ud over selve kirkerummets rammer, så sognene ud over gudstjenester også kan byde på fx babysalmesang, børnekor, mandeklub, sangaftener, koncerter og højskoleforedrag. 

Det stigende aktivitetsniveau er en af grundene til, at der skal opføres et nyt sognehus i Hovedgård – en opgave de nyvalgte medlemmer til menighedsrådene i Voer Herreds Pastorat vil få stor indflydelse på. ”Det bliver en spændende opgave at være med til at nytænke og skabe et godt hus med gode og moderne rammer for kirkelivet” siger Jakob Jakobsen om det forestående byggeprojekt.

Gangsted-Søvind Sogn er sammen med sognene i Kattrup, Tolstrup, Vedslet og Ørridslev del af Voer Herreds Pastorat. I samarbejdet mellem sognene prioriteres det højt at arbejde på tværs af sognegrænserne, både i forhold til gudstjenester og aktiviteter. Sidste sommers velbesøgte sommerstafet er et godt eksempel på det fælles samarbejde mellem kirkerne, og generelt oplever Jakob Jakobsen en stor samhørighed og vilje til samarbejde og fællesskab, når der skal træffes beslutninger i pastoratsregi.

Som menighedsrådsmedlem er der rig mulighed for at engagere sig også i det tværgående pastoratsamarbejde. Jakob Jakobsen nævner, at der pastoratniveau også er mulighed for at arbejde med mere overordnede agendaer som fx strategihåndtering, byggestyring, økonomi eller fælles aktivitetsplanlægning.

Selv har Jakob været med til at arbejde med pastoratets målsætninger og visioner, lige som han som formand for hele pastoratet har fået stor erfaring inden for både ledelse og mødeafholdelse. ”Det er så spændende, at man på den vis får mulighed for både at bringe sine kompetencer i spil og at lære nyt” siger Jakob med et stort smil.

”I Voer Herreds Pastorat laver vi kirke sammen” runder Jakob Jakobsen af – og understreger, at der er plads til alle, der har lyst til at være med, hvad enten det er som menighedsrådsmedlem eller som frivillig i forbindelse med en eller flere af de mange aktiviteter. Og tærsklen til at deltage i fællesskabet er lav – Jakob er talsmand for, at folk, der er interesserede i at være med på den ene eller den anden måde, skal møde samme åbne arme, som han selv gjorde, da han var ny i menighedsrådet.

I menighedsrådet – er det noget for dig?

Skulle man have lyst til at høre mere om at være en del af et menighedsråd, afholdes der orienteringsmøde i sognene i Voer Herreds Pastorat tirsdag den 18. august – læs mere om tid og sted på www.voerherredspastorat.dk.