Kraftig trafikvækst på motorvejene i Østjylland

Kraftig trafikvækst på motorvejene i Østjylland
13. 02 2018
Trafikken fortsætter med at stige støt på motorvejene i Østjylland. Nye tal fra Vejdirektoratet viser, stigninger i trafikken i 2017 i størrelsesorden fra 3 til 4 % mange steder på de østjyske motorveje

Eksempelvis steg trafikken på Vejlefjordbroen med 4,2 %, og på Østjyske Motorvej E45 ved Stilling var stigningen på 3,5 %. 
 Det betyder, at trafikken samlet set er steget med i størrelsesordenen 34 procent på Vejlefjordbroen og cirka 29 procent på Østjyske Motorvej siden 2010. 
 Dermed flugter væksten på Fyn fint med den generelle udvikling i trafikken på det hjemlige motorvejsnet. Den viser, at trafikanterne i 2017 kørte godt 31 procent flere kilometer på de danske motorveje, end de gjorde i 2010. 
 - Der er ingen tvivl om, at danskerne kører mere på motorvejene end nogensinde før. Det viser tallene klart. Og denne tendens slår altså også igennem i Østjylland, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. 
 - Denne udvikling skaber selvsagt trængsel på vejene, fordi et større antal bilister skal deles om pladsen. Det betyder, at risikoen for trængsel og kø bliver større. Men det giver også nye udfordringer for os i Vejdirektoratet, fordi vi har en stor opgave med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid med at sidde i kø. Det sker blandt andet ved at afprøve nye løsninger med kørsel i nødspor, nye dynamiske krydsløsninger, flytbare autoværn og skarpere trafikinformation.
 Blandt hovedårsagerne til den stigende trafik kan nævnes den generelle fremgang i økonomien, øget beskæftigelse, større privatforbrug samt voksende samhandel med udlandet. Samtidig har bilsalget ligget rekordhøjt i de senere år. 
 Desuden viser målinger, at når der åbnes nye motorvejsstrækninger, så flyttes en del af trafikken fra de mindre veje over på motorvejene. Det sparer rejsetid for trafikanterne, men bidrager også til den støt stigende trafik på det overordnede vejnet. 
 - Vi kan se, at trafikanterne vælger motorvejene, når de kan. Det er godt for trafiksikkerheden, eftersom motorvejene generelt er de mest sikre veje at køre på, men det giver os udfordringer med at håndtere den voksende trafik, forklarer Niels Tørsløv. 

Pres på i myldretiden
Udfordringerne bliver ikke mindre af, at trafikstigningen på visse motorvejsstrækninger ikke er spredt jævnt ud over hele dagen men er stærkest i de tidsrum, hvor der i forvejen er mest travlt ude på vejene - nemlig myldretiderne 
 - Trafikken i myldretiderne udgør en særskilt udfordring, fordi den stiger kraftigst og dermed lægger et ekstra pres på de travleste motorveje, forklarer Niels Tørsløv.
 - Konsekvensen er, at vi får mere uforudsigelige rejsetider i spidsbelastnings-tidspunkterne om morgenen og om eftermiddagen - simpelthen fordi der kun skal ganske små forstyrrelser til at skabe køer og sætte trafikken i stå i lang tid. 

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!