Læserbreve

01/03/2019
I Horsens Kommune har vi i byrådet taget beslutning om at understøtte og fremme cyklismen i hele kommunen. Det giver rigtig god mening, da det både er godt for folkesundheden, miljøet og infrastrukturen. MEN, lad os nu gøre det med omtanke i respekt for natur, økonomi – og med sund fornuft!
12/28/2018
I hvert fald har det vist sig, at ØIF’s initiativ – ”Østbirk ændrer livsstil”, de sidste to år har fået pæn opbakning fra borgere i 8752, der har haft et ønske om at få hjælp til en ny livsstil.
12/26/2018
Sagen om DANA Feed grunden handler ikke om et havnebad, men derimod en lokalplan og kun om en lokalplan, der giver mulighed for en bygningsret.
12/20/2018
Finansloven 2019 blev det man kan kalde en DF-klassiker. Vi har sikret markante stramninger i indvandringspolitikken, det såkaldte paradigmeskifte, og så får rigtig mange folkepensionister et reelt økonomisk løft.
12/17/2018
Region Midtjylland bruger 21 millioner kroner årligt på tolkebistand. Det er et beløb, der er eksploderet de seneste år. I mange tilfælde bruges skatteborgernes penge på tolkebistand på udlændinge, der har boet i Danmark i mange år, men endnu ikke har lært dansk.
12/07/2018
Det er jo nærmest tragikomisk at FN nu retter international kritik af Danmark for etablering af et udrejsecenter for afviste udenlandske kriminelle på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt.
12/04/2018
Finanslov 2019: Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet styrkes.
12/01/2018
Så er finansloven på plads med godt nyt for landets pensionister, der får bedre vilkår og dårligt nyt for de kriminelle udlændinge på tålt ophold, der må ud på en øde ø.
12/01/2018
Nu er ansøgningen om at etablere børnehospice i Østjylland godkendt af ministeren, så fremover kommer der 4 børnehospicepladser i en ny bygning i forlængelse af det eksisterende Hospice Djursland ved Rønde. Det er vi i Dansk Folkeparti rigtig glade for. Det er en stor hjælp til familier med børn med livstruende sygdom. Indtil nu har der kun været ét børnehospice i Danmark og det har ligger på Sjælland.
11/29/2018
Vores fjorde og indre farvande står over for et ekstremt pres i disse år. Efter en periode, hvor tingene så ud til at være i bedring på grund af en målrettet indsats for at forbedre vandmiljøet, så ser vi nu desværre en forværring af den økologiske tilstand og biodiversiteten.