Læserbreve

11/27/2018
Jeg er ansat på 3-Stjernet, og i frokostpausen taler vi om, hvorfor vi som fabriksarbejdere skal arbejde ligeså længe som folkeskolelærere?
11/27/2018
De tre regeringspartier vil med nye initiativer komme organiseret butikstyveri til livs. Der skal sættes en effektiv stopper for, at organiserede butikstyve hærger i butikker landet over.
11/26/2018
For ca. 4 uger siden afslørede TV2, hvordan Kurt Beier, en af transportens kæmper, havde dristet sig til at ændre virksomhedsstruktur ved at hente billig arbejdskraft fra Filippinerne og ikke, som tidligere, fra andre lavtlønslande i Østeuropa. TV2 viste hvor usselt, disse filippinere blev behandlet og indkvarteret og pt. forestår en efterforskning om menneskehandel.
11/23/2018
Jeg har i dag besøgt Horsens Selvforsvarsklub – en klub, der råder over 700 m2, hvoraf de 380 m2 er træningslokale. Herud over kommer klatrebane, styrketræningsrum og fællesrum. De træner på tunge måtter og benytter en stor mængde træningsting. Klubben træner 4 gange om ugen fra kl. 16.00-22.00 og 2-3 weekender om måneden.
11/21/2018
43.648 børn lever i fattigdom. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Siden den nuværende regering genindførte starthjælpen som integrationsydelse og introducerede det såkaldte kontanthjælpsloft er antallet af fattige familier og dermed antallet af fattige børn steget støt.
11/21/2018
Der er mange fantastiske ting at sige om Horsens Kommunes udvikling gennem de seneste årtier – rigtig mange endda. Alligevel sker det, at jeg bliver ramt af følelsen af, at drømmen om en bedre Horsens Kommune er godt i gang med at blive overhalet af virkeligheden.
11/19/2018
I mange år har én ting været sikker for vores folkeskoler og dagtilbud. Årligt tilbagevendende besparelser. Særligt folkeskoleområdet har i de seneste 5 år set den samlede økonomi skrumpe med et beløb på den gode side af 44 millioner kroner. Dette skyldes ikke mindst den såkaldte 1 %-effektivisering.
11/19/2018
Gedved Lokalråd ser med stor bekymring på Regionens beslutning om besparelser på busrute 107. For Gedved er busrute 107 en livsnerve for transporten til såvel Horsens som til Skanderborg/Aarhus.
11/18/2018
Det er legitimt at skifte mening i politik. Dog kan nogle meningsskifte virke mere paradoksale end andre. Et eksempel på dette var Venstres skarpe kritik af et spareforslag på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune i den forgangne uge. Paradoksalt fordi forslaget ligger inden for den ramme, som Venstre selv har været med til at beslutte – og som i øvrigt er en konsekvens af en regeringsbeslutning.
11/16/2018
Det var den 23.juni 2015 hele dette cirkus startede. Jeg fik en SMS at der var nyt post i min E-Boks. Havde selvfølge overfladisk fulgt med i debatten omkring den kommende høring og Fjernvarmeplan for Horsens By. Allerede før jeg finlæste materialet, havde jeg den opfattelse at jeg ikke ville blive berørt. Arbejder klods op af Fjernvarme Horsens, og havde svært ved at se logikken i at transporterer varmt vand den lange vej, med det tab dette måtte medføre. Jeg kunne også godt regne ud at det samme varme vand skulle stå til rådighed i hanen, også på en varm sommerdag.