Læserbreve

05/05/2012
Af Line Iversen, Brøndager 31, 8752 Gedved på vegne af cykeltrafikgruppen under Gedved Lokalråd
05/05/2012
Af Sten Leth, Bøgevej 19, 8752 Østbirk
05/03/2012
Lokale vedvarende energiløsninger på folks private huse er så god en idé, at det ikke kan få lov at fortsætte med offentlig støtte i al evighed. Det var et af budskaberne i gårsdagens DR1 magasin Penge, hvor den såkaldte nettomålerordning var til debat. Men når man ser på omkostninger til en bestemt type energiløsninger, er man også nødt til at se på alternativerne
05/02/2012
Den 1. maj trådte nye regler for huseftersynsordningen i kraft. Det bety-der blandt andet, at der sammen med tilstandsrapporten nu skal udar-bejdes en særlig el-eftersynsrapport, før man kan tegne en ejerskifte-forsikring. Efter de nye regler er der mulighed for, at flere typer medar-bejdere kan udføre el-eftersynsrapporterne – f.eks. bygningssagkyndi-ge og elektrikere.