Læserbreve

05/02/2012
Den 1. maj trådte nye regler for huseftersynsordningen i kraft. Det bety-der blandt andet, at der sammen med tilstandsrapporten nu skal udar-bejdes en særlig el-eftersynsrapport, før man kan tegne en ejerskifte-forsikring. Efter de nye regler er der mulighed for, at flere typer medar-bejdere kan udføre el-eftersynsrapporterne – f.eks. bygningssagkyndi-ge og elektrikere.
04/30/2012
Landbruget skal øge produktionen af fødevarer og samtidig belaste miljøet mindre. Og det kan sagtens lade sig gøre. Det er budskabet fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, der i dag taler på Natur- og landbrugskommissionens åbningskonference.
04/29/2012
I trafikken findes gode og enkle symboler til at male på vejbanen, for cyklister, busser og handikappede. Men fodgængerne må nøjes med Ensomme Egon.
04/25/2012
Håndværkere over hele landet uddanner sig i øjeblikket til energivejledere, der hjælper boligejere med at spare både energi og penge. Og der er efterspørgsel på netop den slags håndværkere, oplever Dansk Byggeri
04/25/2012
Af Jeanett Bak Jensen, Skovlyvej 8, 8752 Østbirk