Læserbreve

03/14/2019
Mange steder halter det desværre med den positive udvikling i de danske landsbyer. Ændret demografi, stagnation, butiksdød, færre folkeskoler, færre busruter og længere imellem dagplejere har desværre medført fraflytning og dermed faldende beboerantal i rigtig mange landsbyer. I Folketinget nedsatte vi 2017 ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, netop for at få omfanget belyst og komme med forslag til at få vendt den lokale udvikling.
03/14/2019
Luk kassen i Hovedparten af de skatteindtægter som de europæiske statskasser går glip af på anslået 370 mia kr. havner ikke på Bahamas. De multinationale selskabers foretrukne skattely er andre EU-lande som Holland, Irland og Luxembourg. Jeg vil sætte turbo på EU’s bestræbelser for at stoppe de muligheder for skatteundvigelse.
03/14/2019
Så kom der en trafikaftale med fokus på asfalt og biler. Dansk Folkeparti jubler. Efter at have stukket en kniv i ryggen på den kollektive trafik i Danmark ved at løbe fra timeplanen er Dansk Folkeparti nu parate til at sole sig i løftet om nye vejprojekter.
03/13/2019
Så er der godt nyt for Horsens og omegn. Som bekendt er der alt for stor trafiktrængsel på motorvej E45 omkring Horsens. Og trafikpropperne bliver større og større, da Horsensområdet er en populær med mange nytilflyttere.
03/13/2019
Med god vækst i økonomien, flere arbejdspladser og masser af nye boliger kommer der mere og mere trafik på vejene. Derfor er der særlig god grund til at glæde sig her i det østjyske over den aftale om trafikal infrastruktur, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.
03/11/2019
Birgit Skovgaard fra Maren Spliid Gruppen udtrykker i et indlæg stor omsorg for medarbejderne i ældreplejen i Horsens Kommune. Det er da rart. Men hendes kritik af forholdene er en smule unuanceret.
03/11/2019
I region Midtjylland har vi 5 akuthospitaler, som ligger i Gødstrup, Viborg, Aarhus, Randers og Horsens. De skal ikke samles på færre enheder. Regionsrådet skal det kommende år arbejde med en ny hospitalsplan, der skal vedtages om et år.
03/06/2019
Panikken breder sig helt ind på rådhuset. Vi – kommunen – kommer til at mangle varme hænder i ældreplejen. FOA´s formand og ældrerådets formand bl.a. har påtalt problemet, som er reelt nok. Der er for få, som vil passe og pleje ældre og syge borgere i fremtiden.
03/06/2019
En af de helt store udfordringer på ældre- og sundhedsområdet er at sikre, at der også i fremtiden vil være nok kvalificerede ansatte.
03/04/2019
Som lokalpolitiker i Horsens, skal vi forholde os til rigtig mange spændende lokalplansforslag. Alligevel var det noget særligt, da vi på mandagens byrådsmøde skulle træffe beslutning om lokalplanen på Danafeed-grunden ved havnen – en lokalplan jeg havde set meget frem til at stemme ”FOR”.