Landsbyen fortæller historie

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Landsbyen fortæller historie
05. 11 2019
Glud Museum, der er et af landets ældste frilandsmuseer, samler på landsbyhistorier fra 1600-tallet til nutiden. Museets grundlægger, Søren Knudsen, forstod at den gamle landsbykultur var ved at forsvinde og måtte registreres og formidles.

Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune inviterer til foredragsaften på Gedvedhus torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00.

Natur- og kulturvejleder Jens Kjær fra Glud Museum vil denne aften fortælle om emnet: ”Landsbyen fortæller historie”.Hver landsby har sin egen historie, præget af naturgrundlaget og de mennesker, der har boet i byen. En historie, der også er påvirket af verdenen omkring den, af den lokale godsejer, den tekniske udvikling og den store historie i Danmark og verden.

Glud Museums 14 historiske bygninger fortæller især historier fra Bjerre Herred – i dag også kendt som ”Juelsmindehalvøen”. Et skovrigt område mellem Horsens og Vejle fjorde med fede jorde og en perlerække af herregårde spredt rundt langs halvøens kyster.

Landsbyerne ligger tæt i bakkelandet – de gode jorde kunne brødføde mange.

I foredraget tager vi en tur rundt til de helt gamle landsbyer. Hvad dyrkede de på markerne, hvordan og hvor meget? Hvilke husdyr havde de og hvad producerede de på gårdene.

Med Landboreformerne omkring år 1800 og tiden derefter kom der store omvæltninger. Gårde flyttede ud af landsbyen, bonden blev selvejer, ny teknik og nye dyrkningssystemer kom til landsbyen fra den store verden.

Vi skal høre om betydningen af den teknologiske udvikling. Dampkraften, der kunne udnyttes i produktionen og sætte fart på transporten over både land og vand. Jernbanen fik stor betydning for udviklingen af landsbyerne.  Der opstod helt nye byer langs banen og ved nyanlagte havne.

Andelstiden satte yderligere fart på udviklingen. Landbruget blev omlagt til animalsk produktion og nyopførte mejerier og slagterier stod for den videre forarbejdning.  De moderne transportformer kunne føre produkterne langt ud i verden til nye markeder.

Det gamle landsbyfællesskab blev afløst af nye fællesskaber i andelsforeningerne.

I 1900-tallet gik landsbyerne ind i deres storhedstid med flere handlende, butikker og håndværkere.

BHHH satte strøm til Bjerre og Hatting Herreder – og skabte hermed en revolution i produktion og husholdning.

Efter 2. Verdenskrig begyndte traktoren for alvor at afløse landmandens heste. Biler og bedre veje udkonkurrerede efterhånden jernbanen og den stigende mobilitet for alle varslede en ny tid for livet i landsbyerne.