LÆSERBREV: Afgifter uden mening

Formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher
Formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher
LÆSERBREV: Afgifter uden mening
11. 10 2018
Virksomhederne har fået en erhvervsminister, der på mange områder ved, hvad han taler om. Rasmus Jarlov har nemlig sin egen virksomhed, og han er selv irriteret over at få tilsendt et girokort på et par hundrede kroner en gang om året for administration af den kommunale affaldsordning.

Rundt regnet betaler virksomhederne 100 millioner kroner om året i administrationsgebyr, samtidig med at kommunerne bruger 50 millioner kroner på at administrere bureaukratiet med at opkræve og registrere pengene. Kort sagt: En afgift som mest af alt bare medfører en masse bureaukrati. Derfor blev jeg også meget glad, da erhvervsministeren meldte ud, at administrationsgebyret skal afskaffes, og at DF vil støtte forslaget, så vi kan få det vedtaget.

Når vi nu er ved afgifter, som ikke giver mening, så håber jeg, at ministeren også får held med på et senere tidspunkt at få bugt med arveafgiften. I løbet af de næste syv år er der mindst 23.000 danske virksomheder, der står over for et ejerskifte, og derfor er det ikke uden betydning, om afgiften sætter en stopper for, at en søn eller datter kan videreføre forældrenes virksomhed. I dag er det for mange umuligt at rejse den kapital, det kræver. Konsekvensen er, at flere af vores ellers veldrevne mindre virksomheder lukker og slukker, når pensionsalderen indtræder, og lokale arbejdspladser går tabt.

På vegne af virksomhederne her i Østjylland siger vi i første omgang tak, fordi administrationsgebyret på erhvervsaffald forsvinder. Vi håber, at vi også snart kan gøre det samme med arveafgiften, så flere af vores mindre virksomheder har en chance for at overleve, selvom stifteren går på pension.