LÆSERBREV: Flere borgere – flere penge

Jeanette Handberg, Byrådsmedlem (S)
Jeanette Handberg, Byrådsmedlem (S)
LÆSERBREV: Flere borgere – flere penge
08. 01 2019
2018 blev året hvor Horsens Kommune rundede 90.000 borgere. Jeg mener, at det betyder en vis politisk forpligtelse til at holde et pænt serviceniveauet på de store serviceområder, for nye og nuværende borgere.

Jeg bragte ønsket om, at sikre områderne økonomisk i forhold til den demografiske vækst ind i efterårets forhandlinger om budgettet for 2019. Byrådet var enigt om at beslutte det i budgetaftalen for 2019.

I 2019 udmøntes det i flere penge, for at imødekomme den demografiske udvikling af flere børn og unge på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet i Horsens Kommune. Helt praktisk betyder det, at hver gang en børnefamilie bosætter sig i kommunen, er der penge til at løse en dagtilbuds- eller undervisningsopgave. I Horsens skal alle børn have muligheden for at blive så dygtige som de kan, og opnå den uddannelse de gerne vil have.

På samme måde, udmønter budgetaftalen for 2019 flere penge til plejeopgaver på ældreområdet og det specialiserede område, hvor antallet af borgere også er stigende.
Dette har stor betydning for at hele Horsens Kommune fortsat kan have vækst i bosætning og udvikle sig, som en attraktiv kommune at være borger i. Væksten i bosætning bidrager til øgede skatteindtægter, som blandt andet kan disponeres til at holde et pænt serviceniveau på kernevelfærden.

Det handler om at holde hånden under alle kommunens borgere og den vækst vi som kommune nyder godt af, og det handler om at have et trygt fællesskab i udvikling, hvor vi er sammen om fremtiden.

Jeanette Handberg, Byrådsmedlem (S), Pilevej 11, Lund, 8700 Horsens