LÆSERBREV: Pakhusene - Venstre er principfast

Martin Ravn Viceborgmester, Horsens
Martin Ravn Viceborgmester, Horsens
LÆSERBREV: Pakhusene - Venstre er principfast
08. 01 2019
Venstre står fast i godkendelsen af lokalplanen for de kommende pakhuse. Følgende punkter skal opfyldes, for at Venstre stemmer ja;

Vaskehallen skal flyttes

Det er mig en gåde, hvordan entreprenør og arkitekten bag Pakhusene kan fremlægge et forslag, hvor en vaskehal i tilknytning til parkeringshuset rager ud i sigtelinjen for en af de mest historiske gader i Horsens, Ny Havnegade. Det er mildest talt respektløs, viser manglende indsigt i byens historie og visioner for fremtidens byudvikling. Sigtelinjen skal respekteres.

Bygningshøjder

Rammelokalplanen giver mulighed for punktvis 6-8 etager. I det fremlagte forslag er det bygninger i 3-4 etager, som er punktvis. Der skal derfor fjernes nogle etager i lokalplansforslaget, så byggeriet ikke fremtræder så massivt.

Promenaden og havnebadet

I forslaget lægges der op til, at promenadens bredde indskrænkes. Det kan vi i Venstre godt acceptere, hvis der gives en garanti for realisering af det store havnebad, der også er skitseret i forslaget.

Venstre har hele tiden kæmpet for offentlighedens adgang og rekreative muligheder på havnen. Vinteropbevaringspladsen bag Nyboder er et eksempel. Et område, som om sommeren kan udnyttes på utallige måder til glæde for foreningerne og byens borgere på havnen. Langelinie et andet.

I visualiseringen af det store havnebad er promenaden ført ud over badet, så de meter der mistes på selve promenaden, i stedet tilføjes i en flot bue ud over badet i samme niveau som promenaden. Noget for noget, er logikken.

Men det er ikke en del af lokalplanen og derfor kræver Venstre også en garanti af borgmesteren, hvis havnepromenaden skal mindskes. Han sidder for enden af bordet og styrer forhandlingerne med investorerne omkring udviklingen af nordhavnen og dermed også finansieringen af havnebadet. Selve driften er en kommunal udgift på linje med Aqua Forum, kommunale haller og foreningers lokaletilskud.

Horsens vækster, så driften af et kommende havnebad kan sagtens finansieres. Hvis vi har ambitioner om at være en stor by og fortsat være en attraktiv bosætningskommune, så skal de rekreative muligheder også følge med. Det er Venstres klare holdning.

Desuden er der en konflikt mellem parkeringspladser og det offentlige rum på arealet mellem Pakhusene og Dolly’s, som skal løses. Sidst, men ikke mindst skal bygningsmassen mod Niels Gyldingsgade forblive opdelt. Se, det er både logisk og principfast!

Martin Ravn
Viceborgmester
Gruppeformand for Venstre
Sundgårdsvej 30
8700 Horsens