Masser af mænd i Østbirk

Masser af mænd i Østbirk
11. 09 2020
Torsdag kunne sognepræst Peter Hansen Tast man byde 27 mænd velkommen til Peder Skrams Mandeklub i Østbirk sognegård.

Den store konfirmandstue var dækket op til kaffe og efterfølgende frokost. Peter Tast indledte med at byde de mange fremmødte velkommen:
- Vi kunne have været endnu flere i dag, men nogle var forhindret. Vi skal huske at vi ikke er en lukket klub og flere mænd er velkommen til at deltage.
Idéen med Mandeklubben er at få mænd til at mødes og som Peter Tast sagde: ”Vi mænd man være svære at få ud.” Man mødes for at snakke og spise frokost sammen. Møderne skal ikke opfattes som en foredragsrække.

Peder Skrams Mandeklub har planlagt at møde hver anden torsdag og programmet de næste par gange er at Steen Zoffmann fortæller om en sømands liv torsdag 8. oktober og Karl Kloppenborg Møller vil fortælle om ferietur i hestevogn, torsdag 12. november.

Resten af programmet var noget af det man ved det første møde skulle tage stilling til, hvad der falder i mandeklubbens interesse. Man forsøgte at starte op i april, men det var ikke praktisk muligt. Man har lavet en ”styregruppe” med otte mand som står for det praktiske omkring møderne.

Tonen og stemningen i lokalet var hjertelig og mens Peter Tast fortalte, at håndspritten på bordene ikke var til at drikke, lød det utålmodigt fra en af deltagerne: ”Kan vi ikke snart begynde med kaffen ellers er det snart frokost?”

Frokosten stod på lune frikadeller og kold kartoffelsalat fra SuperBrugsen i Østbirk.

Kildall

smiley Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook