Nedstem nu den vindmølleplan

Nedstem nu den vindmølleplan
26. 03 2012
Af Eskild Dohn på vegne af Borupgaard Gruppen, Kristian Terp på vegne af Krørup Gruppen, Kathrine Rollins på vegne af Aggestrup Gruppen, Marianne Algren på vegne af Stidsmølle Gruppen, Christian Kastrup på vegne af Bleld Gruppen Jeanett Bak Jensen på vegne af Elling Gruppen, Skovlyvej 8, 8752 Østbirk

Byrådet i Horsens Kommune skal på tirsdag stemme om den fremlagte vindmølleplan. Planen er dog efterhånden reduceret til kun at omfatte ét område; nemlig området ved Borupgård. Det er efter vores opfattelse stadig ét område for meget! Ifølge kommunens egne angivelser bor der 253 mennesker her indenfor en radius af 1,5 km. De kan se frem til at blive voldsomt generede både med hensyn til helbred og økonomi.
 Teknik- og Miljøudvalget har anerkendt de alvorlige gener, som følger med kæmpevindmøller, ved at tage de seks andre områder ud af vindmølleplanen. Det kan derfor undre, at naboerne omkring Borupgård ikke fortjener samme beskyttelse, men nu skal agere forsøgskaniner for politikernes klimaambitioner.
 Det kræver et stærkt partipolitisk hjerte at ødelægge disse menneskers helbred og økonomi, når man netop har brugt 1500 meters grænsen til at fjerne tre andre områder i vindmølleplanen. Kun SF har udtalt, at vindmølleplanen burde fjernes fuldstændigt. Det fortjener ros og aftvinger respekt.
 Vi henstiller til, at Horsens Kommunes byråd på tirsdag forkaster hele vindmølleplanen, så Borupgård ikke fortsat skal udgøre en brik i det politiske spil.