Borgermøde i Hundslund

Arkivfoto
Arkivfoto
Borgermøde i Hundslund
08. 04 2013
Borgerforeningen for Hundslund og Omegn indkalder til borgermøde i Hundslund Hallen onsdag den 17. april fra kl. 18.45 til kl. 21.30

Baggrunden for mødet er oplægget i Odder Kommunes kommuneplan 2013, hvor der er placeret tre vindmølleområder og to biogasområder lige rundt om Hundslund.
 - På de borgermøder som Odder Kommune har afholdt, senest i Boulstrup Forsamlingshus, har Hundslund-borgerne nemlig forgæves forsøgt at få en saglig begrundelse for, at der netop rundt om Hundslund er placeret hele tre områder til vindmøller og to områder til biogasanlæg, siger mødets arrangører fra Borgerforeningen for Hundslund og Omegn.
 På borgermødet vil to arbejdsgrupper som beskæftiger sig med henholdsvis vindmøller og biogasanlæg fremlægge en række synspunkter om hensigtsmæssigheden af de valgte placeringer.
 Hvis det viser sig, at placeringerne synes valgt vilkårligt og uden brugbare konsekvensberegninger, er det sandsynligt at mødet vil munde ud i, at der rettes en indsigelse mod planerne.

Se annoncen i Østbirk Avis Østjydsk Avis onsdag den 10. april.