Ny mand i front for SF Horsens

Ny mand i front for SF Horsens
22. 03 2012

SF Horsens har den 21/3 holdt generalforsamling. Udover de faste punkter på dagsordenen bød generalforsamlingen på debat og afstemning omkring partiforeningens holdning til opstillingsform, hvor partiets medlemmer bestemte, at SF Horsens vil stemme for sideordnet opstilling på et kommende storkredsmøde om opstillingsform til folketingsvalget.
På den organisatoriske front bød generalforsamlingen på et formandsskifte, da Pia Schøtt Gregersen, der har været lokalformand de sidste to år af personlige årsager valgte ikke at genopstille til formandsposten. Hun fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen. Valgt som ny formand blev Erik Eriksen, der allerede sidder i lokalforeningens bestyrelse. Erik Eriksen arbejder til daglig som socialpædagogisk konsulent.
Erik Eriksen udtaler:
”Jeg er meget glad for den tillid, der er blevet mig vist. Vi har jo en rigtig velfungerende lokalforening med aktive medlemmer, der gjorde en stor indsats for, at vi fik et godt folketingsvalg lokalt. De næste par år er fokus naturligvis på kommunalvalget. Vi skal have et bredt kandidatfelt og vi skal have fokus på SF’s mange gode mærkesager: Øget borgerinddragelse, social ansvarlighed, jobskabelse og fokus på at skabe betingelserne for, at Horsens også fremover er en god kommune at bo og leve i”.
Bestyrelsen fik også et helt nyt og ungt medlem, da SFU’eren Andreas Elan Karlsson Hammer, der går i 1. g. på Horsens Statsskole, modtog valg.