Nytårsparade for Egebjergspejderne

Nytårsparade for Egebjergspejderne
12. 01 2020
Fanen er hævet, uniformerne er ordnet og godkendt, lysene er tændt og bønnerne er skrevet. Alt var klappet og klart kl. 10.30 sådan den 12. januar, da Egebjergspejdernes Nytårsparade løb af stablen endnu en gang i Hansted kirke.

Af Søren Jensen, sognepræst

Den gamle tradition bliver år efter år hædret mange steder, men denne søndag i Hansted kirke var nu noget helt særligt. Ikke nok med at spejderne var til stede, der var også dåb, og det satte hele gudstjenesten i et særligt lys.

Dagens bibeltekst var nemlig teksten fra dåbsritualet, hvor Jesus tager imod nogle børn, som han velsigner med ordene: "den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn kommer slet ikke ind i det." Denne formulering gav genklang i de bønner, som spejderne selv havde lavet, og som blev fremført på fineste vis.

Disse bønner bar netop præg af en tak til Gud for de fællesskaber, vi allesammen kan blive en del af; som spejdere, i kirken og mange andre steder. De bedste fællesskaber er dem, hvor man kan få lov til at være som et barn - ikke fordi man nødvendigvis skal fjolle rundt - men fordi det er rart at være et sted, hvor man ikke skal leve op til andre forventninger, end at man skal være sig selv. Disse fællesskaber møder børnene, som børnene møder hinanden: med åbenhjertighed, tillid og umiddelbar kærlighed, som den Jesus viser børnene i bibelteksten.

Sådan et fællesskab finder man hos spejderne i Egebjerg, hvor både høj og lav finder sin plads, og hvor alle tager en tørn for fællesskabet og bidrager til at gøre Nytårsparadedagen til en helt særlig dag!