Odd Fellowjubilæum og lokale donationer

Odd Fellowjubilæum og lokale donationer
07. 11 2018
Fredag den 2. november fejrede Odd Fellow broderloge Morten Børup i Skanderborg dens 50-års jubilæum med deltagelse af Den danske Storloge, donationsmodtagerne, Skanderborg Kommune, Danmarks-Samfundet og andre ordensenheder, heraf tre brødre fra venskabslogen i Fagernæs, Norge.

Deltagerne overværede en stemningsfuld Festloge i logesalen og i selskabslokalet. I anledning af jubilæet blev der under receptionen i selskabslokalet foretaget tre donationer.

Igennem mange år har Odd Fellow logen i Skanderborg doneret penge til gavn for børnefamilier i Skanderborg, som har det økonomisk svært i forbindelse med julen.

Midlerne hertil er tidligere blevet doneret fra overskuddet fra logens årlige traditionsrige julekoncert i én af byens to kirker; men i år, på grund af logens jubilæum, er koncerten fravalgt. Selvom koncerten er fravalgt, bliver julehjælpen alligevel tilgodeset. Sognepræst Heidi Torp modtog donationen på kr. 10.000 til julehjælpen i Skanderborg.

I forbindelse med jubilæet besluttede logens brødre at give en donation til en velgørende eller humanitære organisationer bosiddende i Skanderborg kommune. Valget faldt på Hjerteforeningen i Skanderborg med følgende begrundelse.

Ingen ved, hvornår vi får brug for den hjælp og vejledning, som foreningen kan yde. Formand Jan Pedersen modtog kr. 5.000 til Hjerteforeningens arbejde.
Da logen i forbindelse med jubilæumsfesten skulle have noget underholdning, faldt valget på sangkoret NordSang, der er ”vokset” ud fra Skanderborg Pigekor. Det var derfor naturligt, at den tredje donation tilfaldt dette sangkor. Korleder Alice Vestergaard modtog kr. 5.000 til korets drift.

Efter donationerne blev logens nye fane, skænket af Danmarks-Samfundet, indviet ved en højtidelig ceremoni ledet af broder eksmester Søren Andreas Bach. Danmarks-Samfundets lokale formand Ole Danielsen holdt tale om Dannebrogs historie, hvorefter broder storsire Erling Stenholdt Poulsen, broder distriktsdeputeret storsire Flemming Blegvad og broder overmester Palle Schnack i nævnte rækkefølge, hver slog et søm i flagstangen.

Som afslutning på det officielle program var logen vært med en hyggelig tapas, hvor deltagerne uformelt kunne konversere inden afslutningen på en for logens og dens brødre stor og minderig jubilæumsdag.