Omlægning af Østbirk Kirkegård

Olga Nielsen nyder solskinnet på en af de nye bænke.
Olga Nielsen nyder solskinnet på en af de nye bænke.
Omlægning af Østbirk Kirkegård
28. 08 2014
Mere græs, flere bænke …

Alle Kirkegårde i Horsens Provsti har i de forgangne år haft besøg af en Kirkegårdskonsulent, som i samarbejde med Kirkegårdens Menighedsråd, Kirkeværge og Graver har gennemgået hver enkelt Kirkegård. Det er sket for at få placeret nye gravsteder, så det giver et roligt og smukt helhedsindtryk.
 - Det er sket for, at vi kan vedblive, at have ikke bare en smuk Kirkegård/have men den smukkeste have i byen, siger sognepræst Lone Buhl Pedersen.
 På denne bagrund har Østbirk Kirkegård ved Kirkegårdsleder Peder Teglgaard og menighedsrådet lavet en plan for Kirkegården, som der arbejdes henimod.
 Tomme gravsteder, der ligger øst for kirken - nogle af disse er allerede blevet sået til med græs. Der er blevet ændret på gange og hække. Ligeledes er der gravsteder, som ifølge planen, efterhånden som de nedlægges, vil blive sået til med græs.
 Derfor har Kirkegården allerede nu flere smukke parklignende områder på Kirkegården. På flere af disse grønne områder er der sat en smuk hvid bænk, indgraveret med: Østbirk Kirke. Bænke for at give muligheden for en lille hvil, eller bare en god stund på Østbirk Kirkegård.
 Græsset må selvfølgelig betrædes!
 Der er desuden i den ydre ende af Kirkegården blevet etableret en Mindelund, for bevaringsværdige og fredede gravsten.
 Der er tanker/planer, som i skrivende stund ikke er helt færdigbehandlede omhandlende en Skovkirkegård, bag Fællesplænen.
 - Det hele skulle gerne ende ud i, at vi kan vedblive at have en smuk samlet Kirkegård, med plads og smuk harmoni til nutidens mange forskellige gravstedsformer. Planen skal også afhjælpe, at der ikke bliver så mange spredte gravsteder, siger sognepræsten.
 Eventuelle spørgsmål om Østbirk Kirkegård kan rettess til personalet på Kirkegården eller Menighedsrådsformand Preben Egeholt.