Østbirks nye hal rejser sig

Østbirks nye hal rejser sig
09. 01 2018

Omkring 35, fortrinsvis ØIF’ere, var mødt frem i Østbirkhallens Cafeteria mandag aften for at høre mere om byggeriet af den nye hal 2, som det er lykkedes Østbirk Idrætsforening og Østbirkhallen at bringe økonomisk i mål i fuld længe, ovenpå en succesrig indsamling lokalt, og et par store donationer fra Ole Kirk’s Fond og SuperBrugsen Østbirk.
 Formand for Østbirk Idrætsforening Jens Norup Simonsen bød velkommen, mens den store overordnede gennemgang af byggeriet var lagt i hænderne på Østbirkhallens formand Bo Mogensen.
 Bo fortalte om benhårde prioriteringer for at få byggeriet til at nå sammen og skitserede hvor området med naturligvis den nye hal, det tidligere klubhus, det nye køkken/cafeteriaområde og sammenbygningen med eksisterende Østbirkhal, er lagt i hænderne på håndværkerne, som allerede er godt igang.
 Praktisk bliver der naturligvis gener, hovedsageligt for det fungerende idrætsliv og Østbirk Skole og f.eks. parkering på ”bagsiden” af hallen, væk fra byggepladsen bliver en nødvendighed.

Udfordret økonomi
Det er endnu for tidligt at gøre status over hvor meget økonomien endeligt tillader. F.eks. håber man at få 2 foldevægge i den nye hal. Om væg nr. 2 kun forberedes eller fysisk opføres er en af de løse ender.
 Hvis der kun bliver en foldevæg er situationen med lokaler overordnet set status quo, fortalte Jens Norup Simonsen med henvisning til at skolens gymnastiksal skal modregnes i lokalernes regnestykke. Gymnastiksalen lukkes, når den gennemgribende renovering af Østbirk Skole snarligt påbegyndes.

Frivillige i arbejdstøjet
Hen mod sommerferien venter delen hvortil der er afsat økonomi, suppleret af frivilliges arbejdstimer.
 - Hvor meget og præcist hvad, ved vi endnu ikke. Men helt sikkert er det at det kommer til at foregå forsvarligt. Hallen er jo ikke helt ny de steder som f.eks. skal nedbrydes, så det kaster vi os ikke bare over. Her skal fagmæssige kvalifikationer til, forklarede Bo Mogensen.
 Sceneområdet, der skal fungere som depot, både for eksisterende og via en gangbro til den nye hal, også som depot for denne, er et af de områder som tilgår. Det nuværende cafeteria i Østbirkhallen omdannes til ungdomsskole og fysioterapi og indretningen her bliver efter brugernes ønsker. Ungdomsskolens lokaler skal også kunne anvendes af andre, de dage hvor skolen ikke er åben.
 Området omkring HalFit udvides, således at de tunge redskaber, cykler, løbebånd og romaskiner placeres i underetagen. Der skal fjernes en dør, således at trappearealet bliver en del af det kommende motionsrum over 2 etager. Selve hallens nuværende hovedindgang er der ikke store planer for endnu, halbestyrelsen har nogle idéer for fremtiden og indgangen flyttes i første omgang så man kommer naturligt ind i Østbirks nye sammenhængende idrætscenter. Derimod er håndværkerne allerede ved at omdanne det nuværende klubhus til fremtidig omklædning. Klubhusets mødelokale vil fortsat fungere som mødelokale, ligesom skydekælderen, ud over lidt tiltrængt modernisering, forbliver uforandret.

Vi har sejret ad helvede til
- At få hallen i fuld længde har haft den aller aller højeste prioritet, sagde Jens Norup Simonsen efterfølgende da han med god grund stolt fortalte om en særdeles vellykket indsamling for den hele halløsning, som var altafgørende for Østbirk IF.
 - Man kan vel sige at vi har sejret ad helvede til, sagde Jens med henvisning til både en kendt politisk udtalelse og det flotte indsamlingsresultat.
 På inventardelen, som var skitseret på den omdelte folder forud for indsamlingen kan stadig findes løse ender til en økonomi for ca. 1,6 mill. kr. Bl.a. er drømmen om en springgrav til gymnastikken blevet noget usandsynlig, og nu også mere omkostningstung, idet betonunderlaget skal fjernes, hvis en springgrav efterfølgende skal etableres, hvilket prissættes til omkring 300.000 kr. ekstra.
 - Vi må nok ud med raslebøssen igen, konkluderede formanden, som også havde forhåbning om positivt svar bl.a. fra fonde i tiden der kommer.
 Lørdag den 27. januar afholdes der fest i Østbirkhallen med underholdning af Amin Jensen. Overskuddet fra denne fest går til inventar til Østbirks nye hal.
 Byggeriet kan iøvrigt følges på webcamera via Østbirkhallens hjemmeside.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!