Paw Amdisen valgt til folketingskandidat i Horsens-kredsen

Paw Amdisen valgt til folketingskandidat i Horsens-kredsen
14. 05 2014

SF Horsens har nu valgt kandidat til posten som folketingskandidat for partiet i Horsens-kredsen. Det blev den 37-årige Paw Amdisen, der endnu engang blev valgt til posten. Paw Amdisen var også kredsens kandidat i forbindelse med folketingsvalget i 2011. Den horsensianske VUC-lærer har siden folketingsvalgkampen i 2007 været medlem af SF og indtaget forskellige tillidsposter i den lokale partiforening som bl.a. lokalformand, byråds- og regionsrådskandidat og blev i 2009 valgt som byrådsmedlem og indtog i perioden fra 2010-2014 bl.a. posten som formand for kommunens Bæredygtighedsudvalg. Paw Amdisen udtaler i forbindelse med sit kandidatur:
”Jeg er glad for, at SF Horsens igen har vist mig den tillid at opstille mig som folketingskandidat. Der har været en periode for SF i løbet af det seneste år, hvor tingene så lidt sorte ud landspolitisk, men nu synes jeg, at det lysner. SF er ved at placere sig rigtigt i det politiske landskab med en god valgplatform i forhold til beskæftigelsespolitikken og de grønne dagsordner”.
Om sine politiske fokusområder siger Paw Amdisen:
”I mit opstillingsgrundlag vil jeg især have fokus på tre områder. At vi holder fast i og forsvarer et dansk arbejdsmarked med ordentlige lønninger og fair spilleregler. At vi politisk beslutter os for aktivt at bekæmpe de bekymrende tendenser, der er til øget og ekstrem ulighed ikke bare i Danmark, men også i Europa og resten af verdenen. Og så endelig, at vi holder fast i, at en ambitiøs klima- og miljøpolitik på sigt er en forudsætning for alt andet.
Paw Amdisen nævner i forbindelse med miljøpolitikken.
”En af de første ting, jeg vil kaste mig over er miljøtilstanden i Horsens Fjord. Vores fjorde har det stadigt dårligt og de seneste årtiers miljøindsats har ikke hjulpet nok. Det er afgørende, at vi gør hvad vi kan for at bedre vandmiljøet. Jeg har i en del år arbejdet på og vil stadig arbejde på, at vi får stoppet udsivning af giftstoffer fra de gamle giftgrunde på Horsens Havn, men nu udfordres vandmiljøet i fjorden også med planer om dambrug i havet omkring Endelave, og den sag vil jeg bestemt også gå videre med. Jeg synes de høringssvar som både Horsens Kommune og andre instanser har indgivet over for det påtænkte projekt vidner om, at der med projektet gambles med et sårbart vandmiljø. Det er mig i den forbindelse ubegribeligt, at miljøstyrelsen har givet tilladelse til projektet. Sagen rejser nogle principielle spørgsmål, som jeg i hvert fald vil gå videre med landspolitisk”, siger Paw Amdisen.