Pesticidfund bør få os til at handle

Pesticidfund bør få os til at handle
20. 02 2018
Læserbrev af Paw Amdisen, Hindbærhegnet 8, Horsens, byrådsmedlem for SF i Horsens Kommune

I starten af februar fremlagde mediet kommunen.dk en ny foreløbig opgørelse over forekomsten af det nu forbudte pesticid desphenyl-chloridazon i kommunernes vandværker og grundvandsboringer. Seniorkonsulent ved Dansk vand- og spildevandsforening (Danva) Claus Vangsgård kaldte i den forbindelse den foreløbige opgørelse for ”en katastrofe for vandforsyningen”.
 Horsens Kommune går ikke ramt forbi i undersøgelsen, der viser forekomster af desphenyl-chloridazon hos 5 vandværker i Horsens Kommune. Kun hos Torsted Vandværk overskrider værdierne dog de officielle grænseværdier. På Rugballegårdværket, på Sattrup Vandværk og i grundvandsboringer på Hovedgård Vandværk og Brædstrup Vandværk er der fundet rester af pesticiden. Alle steder dog i mængder under den officielle grænseværdi. Det er dog langt fra alle vandværker, der har testet for forekomster af stoffet, da det først fra i år er blevet pligtigt at analysere for stoffet. Teknisk set er der dog sat nogle lange frister for at teste for stoffet, så et komplet overblik over forekomsten i kommunen kan have lange udsigter.
 Som kommende formand for kommunens ressourceråd vækker undersøgelsen stor bekymring. Rent drikkevand er en absolut kerneressource.
 Hvor stort er problemet med desphenyl-chloridazon i Horsens Kommune? Vi må simpelthen skubbe på for at lavet de nødvendige analyser og dermed få det samlede overblik. Og her er vi også nødt til at se på om der er andre ”gamle syndere”, der skal analyseres for.
 Og så må vi også til at handle, for vi ved rent faktisk ikke hvordan disse forureninger vil udvikle sig over tid, og så ved vi også meget lidt om de såkaldte cocktaileffekter, som kan opstå mellem dette stof og andre forekomster af pesticidrester i drikkevandet. Så for at sikre os fremadrettet er vi simpelthen nødt til som kommune aktivt at tage stilling til beskyttelsen af vores drikkevandsressourcer.
 Vi er allerede godt i gang med bl.a. skovrejsningsprojekter, men vi er også nødt til at se på det samlede forbrug af pesticider. I andre kommuner har man forbudt brug af pesticider på områder med særlige drikkevandsinteresser. De kunne også være en vej at gå i Horsens Kommune, men jeg mener også, at vi som kommune bør gå forrest og droppe al brug af pesticider på vore egne arealer og bortforpagtede kommunale arealer. Vi har reduceret i vores forbrug af pesticider i kommunen fra 2013 til 2016, men nu må tiden snart være moden til en total udfasning.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!