Politik det lange seje træk

Politik det lange seje træk
12. 10 2013
Af Torben Engholm, Bøgevænget 17, Tvingstrup, 8700 Horsens. Byrådsmedlem Socialdemokraterne

Jeg kan se at Dan Ingemann Jensen allerede har lovet mellembyerne og landsbyerne at der skal afsættes penge til småbyernes bedste. (Østjydsk Avis uge 40).
 Helt ærligt Dan I. Jensen. Det er godt nok en billig omgang du giver der. Der er allerede i forbindelse med budgetaftalen afsat 6 millioner kroner over de næste fire år til formål som, tilskud til legepladser, boldbaner og forsamlingshuse i de små og mellemstore byer.
 Særligt billigt er det fordi Liberal Alliance som eneste parti har valgt at stå uden for budgettet for 2014. Er det så fair at du allerede deler ud af de penge som det resterende byråd under Socialdemokratisk ledelse har fundet til netop disse aktiviteter? Særlig set i lyset af de skattelettelser Liberal Alliance har lovet boligejerne omkring grundskyldspromillen? Hvem skal betale for det? De frivillige? De gamle? Eller Folkeskolen? Hvordan vil du finde den økonomiske balance mellem velfærd og skattelettelser?
 I politik skal der mere til end tomme løfter, valgplakater og læserbreve. Politik kræver det lange seje træk, hvor resultaterne kommer ad åre. Lad mig bare nævne cykelstien mellem Kattrup og Hovedgård. Allerede tilbage omkring 2009 talte jeg i den Socialdemokratiske gruppe for cykelstien. Særligt brugte jeg argumentet sikker skolevej, selvom jeg vidste at Kattrup dengang ikke hørte til Hovedgård skoledistrikt selvom den burde.
 Da børnetallet i Hovedgård skoledistrikt steg betydeligt, begyndte man i 2010 at afvise skolebørnene fra Kattrup og henviste dem i stedet til Gedved Skole. Jeg blev kontaktet af mange bekymrede forældre til børn i Kattrup, som bad mig gå ind i sagen, så deres børn kunne gå i den skole de følte sig knyttet til gennem det naturlige fællesskab, der er mellem Kattrup, Hovedgård og den institution børnene havde gået i børnehave. Heldigvis var jeg i stand til at overbevise byrådet den gode ide i at lave en teknisk løsning til gavn for børnene i Kattrup. Som argument brugte jeg naturligvis den nye cykelsti og den røde tråd gennem barnets liv fra børnehave til skole. Samtidig pressede jeg på for at åbne Hovedgård skoledistrikt for at indlemme Kattrup. Hvilket jeg dengang fik afslag på. I 2011 gentog historien sig, også her lykkedes det at tilgodese børn og forældres ønsker. Men da man så valgte at åbne skoledistrikterne i midtbyen, slog jeg til og gennemførte en åbning af Hovedgård skoledistrikt, hvilket aldrig var sket hvis ikke jeg havde været så insisterende. Til gengæld har jeg nydt godt af Børne- Skoleudvalgets og byrådets opbakning, til stor gavn for Kattrup børnene.  
 Op til valget i 2009 lykkedes det mig at sætte fokus på de selvejende hallers skæbne. Hvilket gav både Østbirkhallen og Hovedgårdhallen et kæmpe løft. Alene Hovedgårdhallen fik efterfølgende i 2010 del af i alt 2.5 millioner kroner fra bl.a. Kvalitetsfondsmidlerne, fordi jeg ihærdigt pressede på. I 2010 fremsatte jeg et budgetforslag i den Socialdemokratiske Gruppe for at gøre biblioteket i Hovedgård og Østbirk brugerbetjent. I mandags, den 7/10 blev dette en realitet da kulturudvalgsformand Andreas Boesen stod for den officielle åbning af det Brugerbetjente Bibliotek i Hovedgård.
 Så længe jeg er medlem af Horsens byråd vil hverken Kattrup, Tvingstrup, Grumstrup, Hovedgård, Østbirk eller andre små og mellembyer blive glemt! I alt beskedenhed har mine ideer og mit fingeraftryk på lokale beslutninger været et langt sejt politisk træk for at få det gode til at lykkes, til gavn for vore lokalområder. Fordi jeg ikke har gjort det alene, men i samarbejde og i ansvarlighed fordi jeg har været med til at finde pengene på de kommunale budgetter så kommunen er i økonomisk balance.