Positiv udvikling på skolerne i Horsens Kommune

Positiv udvikling på skolerne i Horsens Kommune
06. 03 2018
Læserbrev af Lone Ørsted (A), Mølletoften 4, 8700 Horsens. Fmd. for børne- og uddannelsesudvalget, Horsens Kommune.

Horsens byråd har lige godkendt kvalitetsrapporten for folkeskolen i Horsens Kommune. Den viser, at vi er i positiv udvikling. Dette viser sig blandt andet ved, at vi er på landspolitisk niveau angående afgangskarakterer, at vi har flere som påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse – samt at antallet af uddannelsesparate unge er steget. Vedrørende trivsel ligger vi stadig på et højt niveau – og er på landsgennemsnittet. Vi oplever også, at fraværet falder – og at der er mange samskabelses projekter med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner.
 Der er altså et rigtigt godt grundlag for at drøfte den enkelte skoles indsats, at videndele og få en dialog på skolerne om, hvordan den positive udvikling kan fortsætte.
 Vi ved at en tidlig og helhedsorienteret indsats er utroligt vigtigt, så vi laver også kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, hvor der blandt andet er stort fokus på sprogstimulering, forældresamarbejde og personlig mestring.
 For at nå disse resultater er det helt afgørende med engagerede og fokuserede ledere og medarbejdere – og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for indsatsen.
 Håber meget, at der bliver indgået en aftale mellem KL og lærerne, så vi får de bedste muligheder for at fortsætte indsatsen for at skabe en folkeskole, der handler om børnene – og at vi får alle med.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!